:

Hur bokför jag förskott på lön?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför jag förskott på lön?
  2. Får man ta förskott på lön?
  3. Hur redovisas bonuslön?
  4. Hur bokförs lönen till en anställd?
  5. Vad är ett löneförskott?
  6. Hur bokför du löneutbetalningen?

Hur bokför jag förskott på lön?

Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran. Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag från lönen vid nästa ordinarie löneutbetalningstillfälle.

Får man ta förskott på lön?

Genom att bevilja förskott på lönen innebär det att du som arbetsgivare lånar ut pengar till din anställda för arbete som ännu inte utförts. Det finns ingen rätt att få förskott men om du ändå går med på det så finns det en del att tänka på.

Hur redovisas bonuslön?

Kostnader för bonuslön till kollektivanställda arbetare klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 70. Kostnader för bonuslön till företagsledare, tjänstemän och anställda styrelsemedlemmar klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 72.

Hur bokförs lönen till en anställd?

  • Så bokför du lön till en anställd. Lönekostnaden (bruttolönen) bokförs på till exempel konto 7210 Lön tjänstemän. Skatten bokför som en skuld på konto 2710 Personalens källskatt. De sociala avgifterna bokförs dels som en kostnad för företaget på konto 7510 Lagstadgade sociala avgifter och som en skuld till Skatteverket på konto 2731 Avräkning ...

Vad är ett löneförskott?

  • Ett löneförskott är ett kortfristigt lån till anställda och en kortfristig fordran på anställda som återbetalas med lön i samband med den löneutbetalning som följer närmast efter det att förskott av lön utbetalats till en anställd.

Hur bokför du löneutbetalningen?

  • Så bokför du löneutbetalningen. I samband med att lön betalas ut till den anställda bokför du den anställdas skatt och sociala avgifterna. I följande exempel uppgår bruttolönen (lön innan skatt och avgifter) till 20 000 kr, skatten är 31% och sociala avgifter är 31,42% av bruttolönen.