:

Hur bokförs konstaterade kundförluster?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokförs konstaterade kundförluster?
  2. Hur bokförs Kundfaktura?
  3. Vad är en ingående fordran?
  4. Hur bokför man i en kundreskontra?
  5. Hur bokförs Leverantörsfaktura?

Hur bokförs konstaterade kundförluster?

Kostnader för befarade och konstaterade kundförluster klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som förluster på kundfordringar i kontogrupp 63. Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39.

Hur bokförs Kundfaktura?

För utgående och inkommande fakturor gäller att de först förs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

Vad är en ingående fordran?

En kundfordran uppkommer när ett företag har levererat en vara eller utfört en tjänst men ännu inte fått betalt av kunden. ... Den normala kredittiden för en kundfordran är 30 dagar. En kundfordran inkluderar utgående moms, eftersom den utgående momsen normalt ska betalas av kunden.

Hur bokför man i en kundreskontra?

Beroende på vilken bokföringsmetod du använder kommer bokföringen av kundreskontra se olika ut. Använder du dig av fakturamodellen ska dina kundfordringar bokföras så fort en kundfaktura har skapats. Följer du istället bokslutsmetoden bokför du kundfordringar först när det är tid för själva bokslutet.

Hur bokförs Leverantörsfaktura?

Vid inköp då betalning inte sker omgående utan du erhåller en faktura bokförs det som Leverantörsfaktura. När man bokför enligt fakturametoden så kommer inköpet bokföras som en leverantörsskuld. För kontantmetoden kommer bokningen bli preliminär. Välj kategori Leverantörsfaktura.