:

Hur bokför jag Personalskatt?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför jag Personalskatt?
  2. Hur bokför man betalning till Skatteverket?
  3. Hur bokför man sjuklön?
  4. Hur bokför jag lön i Bokio?
  5. Vad är arbetsgivaravgifter?
  6. Hur gör du reducering av arbetsgivaravgiften?
  7. Vad är bokföringsunderlagen för arbetsgivardeklaration?

Hur bokför jag Personalskatt?

Här är de bokföringskonton du behöver för att bokföra löner till dina anställda: 2710 Personalskatt. 7010 Lön kollektivanställda, 7210 Lön tjänstemän eller 7220 Lön företagsledare. 2731 Avräkning lagstadgade sociala avgifter.

Hur bokför man betalning till Skatteverket?

I en enskild firma bokför du betalning till Skatteverket direkt mot det bokföringskonto som betalningen avser. De konton du använder är: 2650 Redovisningskonto för moms. 2012 Betald F-skatt (Om du betalat skatten från ditt företagskonto)

Hur bokför man sjuklön?

Arbetsgivaren betalar ut sjuklön som vanligt och bokför detta som en kostnad i kontogrupperna 70-72. - Ersättningen som erhålls hanteras som ett offentligt bidrag och bokförs som en övrig rörelseintäkt lämpligen på konto 3997 Sjuklöneersättning.

Hur bokför jag lön i Bokio?

För att göra lönekörningar och skapa löner till dina anställda så går du till Löner under Personal och löner som du hittar i vänstermenyn. När du gör en lönekörning så väljer du utbetalningsdatum samt hur lönerna ska utbetalas. Antingen med en manuell banktransaktion, kontantbetalning eller Bokio Företagskonto.

Vad är arbetsgivaravgifter?

  • Arbetsgivaravgift. Arbetsgivaravgifter redovisas genom arbetsgivardeklarationen. De bokförs i kredit, vanligtvis på konto 2730 i samband med att lönen bokförs. När du bokför på skattekontot nollas detta konto ut.

Hur gör du reducering av arbetsgivaravgiften?

  • Reducering av arbetsgivaravgiften sker först vid rapportering av arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Den totala arbetsgivaravgiften blir därmed lägre än vad som finns uppbokat vid lönekörningen. Differensen kan du bokföra på samma sätt som finns beskrivet i exemplet ovan.

Vad är bokföringsunderlagen för arbetsgivardeklaration?

  • Bokföringsunderlag för arbetsgivardeklaration I bokföringsunderlagen från månadens lönekörningar redovisas skatt och arbetsgivaravgifter som en skuld för företaget. I samband med att du lämnar in arbetsgivardeklarationen och betalar till Skatteverket ska denna skulden bokas bort.