:

Hur bokför man Fondköp?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man Fondköp?
  2. Hur bokför man försäljning av dotterbolag?
  3. Hur bokför man en kapitalförsäkring?
  4. Hur bokför man aktieförsäljning?
  5. Hur bokför man kapitalförsäkring i AB?

Hur bokför man Fondköp?

Redovisningsenheter som har som huvudverksamhet att investera i finansiella instrument klassificerar finansiella placeringar som varulager. Man brukar bokföra finansiella placeringar i kontogrupp 13, kontogrupp 18 eller som varuinköp i kontogrupp 40.

Hur bokför man försäljning av dotterbolag?

Resultatet vid en försäljning av aktier och andelar i ett dotterföretag redovisas i kontogrupp 80. Resultatet vid en försäljning av aktier och andelar i ett intresseföretag redovisas i kontogrupp 81 och resultatet vid försäljning av aktier och andelar i andra företag redovisas i kontogrupp 82.

Hur bokför man en kapitalförsäkring?

Kapitalförsäkringen ska redovisas som tillgång på konto [1385]. Företaget betalar [1930] en premie för en kapitalförsäkring [1385] som gäller en nyckelperson i företaget. Den är inte avdragsgill och bokförs som en anläggningstillgång.

Hur bokför man aktieförsäljning?

Inköp av aktier som är finansiella anläggningstillgångar bokförs normalt i kontogrupp 13 och resultatet vid försäljning av sådan aktier bokförs i kontogrupp 82. Uppskrivningar och nedskrivningar vid omvärderingar av finansiella anläggningstillgångar bokförs i kontogrupp 13 och kontogrupp 82.

Hur bokför man kapitalförsäkring i AB?

Kapitalförsäkringen ska redovisas som tillgång på konto [1385]. Företaget betalar [1930] en premie för en kapitalförsäkring [1385] som gäller en nyckelperson i företaget. Den är inte avdragsgill och bokförs som en anläggningstillgång.