:

Hur bokför man Kreditfakturor?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man Kreditfakturor?
 2. Hur gör man när man får en kreditfaktura?
 3. Vad ska stå på en kreditfaktura?
 4. Vad menas med Krediterad faktura?
 5. Hur bokför man en kreditering?
 6. Hur får man tillbaka pengar på kreditfaktura?
 7. Vad ska en Kontantfaktura innehålla?
 8. Vad är en kreditering?
 9. Vad är en kreditfaktura?
 10. Hur kan man bokföra en kreditfaktura från leverantör?
 11. Hur ska en kreditfaktura utföras?

Hur bokför man Kreditfakturor?

Bokföra kreditfaktura Eftersom en kreditfaktura kvitterar ut den ursprungliga fakturan ska den därför bokföras på precis motsatt sätt från hur den ursprungliga försäljningsfakturan bokförs. Om fakuran är momspliktig ska även momsen korrigeras.

Hur gör man när man får en kreditfaktura?

Kreditfakturan ska se likadan ut som en ”vanlig” faktura, med den skillnaden att den heter ”Kreditfaktura” istället för ”Faktura”. Beloppen ska vara med minustecken och istället för att det längst ner på fakturan står ”Att betala” ska det stå ”Er tillgodo”.

Vad ska stå på en kreditfaktura?

En kreditnota ska innehålla den ändring som gjorts av den ursprungliga fakturan. Den ska också innehålla en särskild och otvetydig hänvisning till den ursprungliga fakturan (11 kap. 10 § ML).

Vad menas med Krediterad faktura?

Fakturan är kundens krav på betalning av en tjänst eller vara, men i fall av retur, kompensation, skador på varor eller liknande situationer kan säljaren av produkten välja att stryka fakturan. Alltså kreditera den. När en faktura krediteras blir den ursprungliga fakturan krediterad och det skapas en kreditfaktura.

Hur bokför man en kreditering?

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Hur får man tillbaka pengar på kreditfaktura?

En kreditfaktura kallas även kreditnota eller omvänd faktura. Den nya fakturan får då ett minusbelopp och blir en negativ intäkt för det säljande företaget. Vanligen betalas pengar tillbaka till kunden, eller så dras beloppet av på nästa faktura som skickas till kunden.

Vad ska en Kontantfaktura innehålla?

Det innebär bland annat att den ska innehålla uppgift om när den tagits fram, vad försäljningen avser, vilket belopp den avser och vem som är köpare. Köparen ska kunna identifieras, vilket normalt innebär att kontantfakturan ska innehålla uppgift om namn och adress.

Vad är en kreditering?

Att kreditera en faktura När man krediterar en faktura stryker man fakturan eller reducerar dess belopp. Kreditering av en faktura kan vara aktuell i de fall kunden väljer att returnera produkten och vill ha pengarna tillbaka eller önskar en kompensation för att produkten är skadad eller något liknande.

Vad är en kreditfaktura?

 • En kreditfaktura är en korrigerad faktura av en ursprunglig, felaktig faktura. En kreditfaktura kan också kallas kreditnota,omvänd faktura eller minusfaktura. Om en faktura är utfärdad men av någon anledning inte ska betalas eller är felaktig måste en kreditfaktura utfärdas.

Hur kan man bokföra en kreditfaktura från leverantör?

 • Bokför kreditfaktura från leverantör: Fakturametoden. Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ...

Hur ska en kreditfaktura utföras?

 • Hur en kreditfaktura ska utföras är bestämt i mervärdesskattelagen (1994:200). En kreditfaktura ska ha ett fakturanummer och ett fakturadatum. Det ska även framgå vilket belopp som ska korrigeras och med hur mycket.