:

Hur mycket får man tillbaka på momsen?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket får man tillbaka på momsen?
  2. Hur bokförs in och utgående moms?
  3. Hur ska man beräkna priset utan moms?
  4. Hur ska du bokföra momstransaktionen på ditt skattekonto?
  5. När bokförs momsrapporten i januari?

Hur mycket får man tillbaka på momsen?

Är den sammanlagda utgående momsen större än den sammanlagda ingående momsen måste du betala in mellanskillnaden till staten. Är den sammanlagda ingående momsen större än den sammanlagda utgående momsen, t ex vid ett större inventarieköp eller om företaget går med förlust, får du tillbaka mellanskillnaden från staten.

Hur bokförs in och utgående moms?

Utgående moms konteras (bokförs) normalt i kredit på BAS-konto 2611 om det är 25%. Detta kontonummer kan skilja sig åt beroende på momssats och kontoplan i ditt bokföringsprogram. Är det 12% brukar det vara 2621 och är det 6% utgående moms är det 2631.

Hur ska man beräkna priset utan moms?

  • Om du istället har priset med moms (25%) och vill beräkna priset utan moms används följande beräkning: ( pris med moms) * 0,8 = pris utan moms. Exempel: Du har en vara som kostar 360 kr inklusive moms. Priset utan moms blir 360*0, kronor. Alternativ beräkning är att beräkna 360 / 1, kronor.

Hur ska du bokföra momstransaktionen på ditt skattekonto?

  • När Skatteverket har dragit pengarna och momstransaktionen dyker på upp på ditt skattekonto behöver du bokföra denna med mallen Moms dragen från skattekonto. Konto 1630 (skattekonto) väljer du som betalkonto, vilket kommer att krediteras och 2650 (momsskuld) kommer att debiteras.

När bokförs momsrapporten i januari?

  • Momsrapporten bokförs per det sista datumet i redovisningsperioden. avser januari bokförs momsrapporten den 31 januari, om en momsrapport avser det första kvartalet bokförs momsrapporten per den 31 mars och om en momsrapport avser ett kalenderår bokförs momsrapporten per den 31 december.