:

Vilken råvara behövs för att framställa järn?

Innehållsförteckning:

 1. Vilken råvara behövs för att framställa järn?
 2. Var tillverkar man stål?
 3. Hur funkar Hybrit?
 4. Hur blir järnmalm till stål?
 5. Vad kan man tillverka med järn?
 6. Vad gör man metall av vilken är råvaran?
 7. Hur mycket stål tillverkas i Sverige?
 8. Hur framställs stål och järn?

Vilken råvara behövs för att framställa järn?

Vid tillverkning av stål krävs järnråvara i form av malm eller skrot samt legeringsämnen för att materialet ska få de önskade egenskaperna. Vid tillverkning av malmbaserat stål behövs även kol som reduktionsmedel och kalk som slaggbildare.

Var tillverkar man stål?

Den stora ökningen har skett i Kina som står för mer än hälften av den globala ståltillförseln. Hälften av det stål som tillverkas globalt används i byggnader och infrastruktur, knappt 20% i fordon och transportsektorerna, 15% för mekanisk utrustning och 15% i övriga metallprodukter.

Hur funkar Hybrit?

Målet med HYBRIT-initiativet är att ersätta kolet som används för att producera järn och stål av järnmalm med vätgas, tillverkad av vatten och med hjälp av fossilfri el. Därmed försvinner källan till koldioxid och restprodukten blir istället helt vanligt vatten.

Hur blir järnmalm till stål?

Vid ståltillverkning förädlas järnmalm genom så kallad färskning. Man blåser kall syrgas mot upphettat råjärn för att bli av med kol och föroreningar och göra stålet hållbart. Innovationer i stål är en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

Vad kan man tillverka med järn?

Järn har många användningsområden. Det används bland annat till verktyg och vapen, samt till det vanliga byggmaterialet stål....Legeringar med järn

 • Tackjärn – järn med över 4 % av kol. ...
 • Gjutjärn – innehåller 2–4 % kol, och bland annat kisel.

Vad gör man metall av vilken är råvaran?

Malmmineral är sådana mineral som innehåller en eller ibland flera metaller och bryts för att utvinna metall. Industrimineral däremot utvinns pga....Exempel på industrimineral:

 • Kalcit (ingår i bergarten kalksten)
 • Kvarts och fältspat (ingår i bergarten granit, pegmatit m.m.)
 • Apatit (ingår i en del järnmalmer)

Hur mycket stål tillverkas i Sverige?

Under 2020 producerades i Sverige 4,4 miljoner ton råstål – en minskning med 6,7 procent jämfört med 2019.

Hur framställs stål och järn?

Stål får man genom att göra järn mindre mjukt. Vi har utvunnit och bearbetat metaller i ungefär 9 000 år. Vid ståltillverkning förädlas järnmalm genom så kallad färskning. Man blåser kall syrgas mot upphettat råjärn för att bli av med kol och föroreningar och göra stålet hållbart.