:

Måste barn vara skrivna hos vårdnadshavare?

Innehållsförteckning:

  1. Måste barn vara skrivna hos vårdnadshavare?
  2. Hur lämnar man Arbetsgivardeklaration?
  3. Kan ett barn vara skriven på två adresser?
  4. Var ska barnet vara skrivet?
  5. Var skriva barnen vid skilsmässa?
  6. Hur redovisar man arbetsgivaravgifter?
  7. När dras arbetsgivaravgift?
  8. Vem ska lämna Individuppgift?
  9. Vem är skyldig att lämna Arbetsgivardeklaration?

Måste barn vara skrivna hos vårdnadshavare?

Huvudregeln är barn, precis som vuxna, ska folkbokföras där de bor och har sin hemvist (FOL 6 §). Om barnens vårdnadshavare inte bor tillsammans, och barnen bor växelvis hos vårdnadshavarna ska de folkbokföras där de regelmässigt tillbringar sin dygnsvila.

Hur lämnar man Arbetsgivardeklaration?

Du ska redovisa arbetsgivaravgifterna i en arbetsgivardeklaration varje månad. Det gör du enklast genom att logga in med din e-legitimation på Mina sidor i tjänsten Arbetsgivardeklaration. För att kunna lämna en arbetsgivardeklaration på Mina sidor behöver du anmäla dig själv som behörig företrädare.

Kan ett barn vara skriven på två adresser?

När ett barn regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på mer än en fastighet har barnet dubbel bosättning. Ett barn som har dubbel bosättning ska folkbokföras i första hand enligt huvudregeln nedan, i andra hand enligt dom eller avtal och i tredje hand enligt bedömning av egentligt hemvist.

Var ska barnet vara skrivet?

Barnet ska folkbokföras där det har sitt egentliga hemvist (7 § FOL). När barnet tillbringar lika många dygnsvilor hos båda sina föräldrar, exempelvis udda veckor hos modern och jämna veckor hos fadern, ska barnets egentliga hemvist avgöras med stöd av hur barnets boendesituation ser ut.

Var skriva barnen vid skilsmässa?

Var ska ett barn folkbokföras? För det fall ett barn står under vårdnad av två vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna så får barnet folkbokföras där föräldrarna kommer överens om att barnet ska vara folkbokfört (7a § folkbokföringslagen).

Hur redovisar man arbetsgivaravgifter?

När du är registrerad som arbetsgivare ska du redovisa arbetsgivaravgifter och avdragen skatt varje månad. Du redovisar arbetsgivaravgifter i en arbetsgivardeklaration där du också redovisar gjorda skatteavdrag för varje anställd.

När dras arbetsgivaravgift?

När ska arbetsgivaravgifterna betalas? Den 12:e varje månad (i januari och i augusti den 17:e) ska du lämna in arbetsgivaredeklarationen och betala skatten och arbetsgivaravgifterna. Du betalar in pengarna till ditt företags skattekonto.

Vem ska lämna Individuppgift?

Arbetsgivare ska enligt det nya systemet lämna uppgifter om lön och skatteavdrag på individnivå varje månad via arbetsgivardeklarationen (AGI) till Skatteverket, istället för årliga kontrolluppgifter. ... Huvuduppgift (SKV 4786) – om arbetsgivaren. Individuppgift (SKV 4788) – om betalningsmottagare.

Vem är skyldig att lämna Arbetsgivardeklaration?

Vem ska lämna en arbetsgivardeklaration? Den som är skyldig att göra skatteavdrag, betala arbetsgivaravgifter eller har gjort skatteavdrag utan att vara skyldig till det ska lämna en skattedeklaration (26 kap. 2 § 1 SFL). Man ska redovisa detta för varje redovisningsperiod i en arbetsgivardeklaration (26 kap.