:

Hur bokför man taxiresor?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man taxiresor?
  2. Hur bokför man skattefri milersättning?
  3. Är det moms på tågbiljetter?
  4. Är det moms på bussbiljetter?
  5. Hur mycket moms på hotell?

Hur bokför man taxiresor?

Taxiresor bokförs som resekostnader, vanligtvis i kontogupp 58 Resekostnader. Dricks inkluderas vanligtvis på taxikvittot. Om utlägg görs åt arbetsgivaren och kvittot skannas in måste ändå originalkvittot lämnas till arbetsgivaren.

Hur bokför man skattefri milersättning?

I den enskilda firman bokför du bilersättning på:

  1. Skattefri ersättning: 5841 Milersättning, avdragsgill.
  2. Skattepliktig ersättning: 5842 Milersättning, ej avdragsgill.

Är det moms på tågbiljetter?

Momsen är normalt 6 procent på persontransporter inom Sverige såsom tåg‑, flyg-, buss- och taxitransporter av människor.

Är det moms på bussbiljetter?

12 procent moms gäller för till exempel livsmedel, restaurangbesök, hotell och konstverk som konstnären säljer själv. 6 procent moms gäller till exempel för tidningar, böcker, taxi-, buss-, flyg- och tågresor i Sverige, konserter med mera.

Hur mycket moms på hotell?

12 % Momsen är normalt 12 procent på rumsuthyrning i hotell-, pensionats- och vandrarhemsverksamhet eller liknande.