:

Hur beskattas ej avdragsgill kostnad?

Innehållsförteckning:

 1. Hur beskattas ej avdragsgill kostnad?
 2. Vad bokförs på 6992?
 3. Vad är avdragsgillt i aktiebolag?
 4. Hur bokför man ej avdragsgilla kostnader?
 5. Hur mycket skatt på resultatet?
 6. Vad är ej avdragsgilla kostnader?
 7. Vad är skattemässigt avdragsgilla kostnader?
 8. Vad betyder avdragsgillt?
 9. Vad är avdragsgillt i verksamheten?

Hur beskattas ej avdragsgill kostnad?

Ej avdragsgillt i enskilda firmor Den enskilde näringsidkaren betalar skatt och sociala avgifter på sin vinst, dvs intäkter minus kostnader. Om en kostnad inte är avdragsgill kommer den inte att minska den skattepliktiga vinsten och därmed inte heller skatten.

Vad bokförs på 6992?

Det vanligaste av den typen av kostnader är 6992, övriga externa kostnader, ej avdragsgilla. Vid bokslut eller förenklat årsbokslut dras de kostnaderna som registrerats som ej avdragsgilla kostnader sedan bort från dina kostnader, så att ditt resultat på så sätt blir “större”.

Vad är avdragsgillt i aktiebolag?

Alla kostnader som är nödvändiga för att kunna driva verksamheten är avdragsgilla. Det betyder att ni får dra av alla kostnader som har anknytning till den verksamhet ni bedriver.

Hur bokför man ej avdragsgilla kostnader?

Detta bokförs därför på konto 6072 - Representation, ej avdragsgill. Vid enklare förtäring och förfriskningar som inte kan anses som måltid så anses utgiften som avdragsgill och detta bokförs då på konto 6071 - Representation, avdragsgill. Använder du bokföringsmallen Representation löser systemet automatiskt åt dig.

Hur mycket skatt på resultatet?

Skatt på årets resultat För räkenskapsår som börjar 2019-01--12-31 är skattesatsen 21,4%. För räkenskapsår som börjar 2021-01-01 eller senare är skattesatsen 20,6%.

Vad är ej avdragsgilla kostnader?

 • Ej avdragsgilla kostnader är det som man inte kan ta med i det skattemässiga resultatet när man gör sin inkomstdeklaration. Kostnaderna måste fortfarande redovisas i bokföringen och det är därför viktigt att man använder separata konton, dvs konton som är "ej avdragsgill".

Vad är skattemässigt avdragsgilla kostnader?

 • Ej skattemässigt avdragsgilla kostnader är kostnader som inte får inkluderas i det skattemässiga resultatet i inkomstdeklarationen och utgör därför kostnader som skall adderas till det redovisade resultatet i inkomstdeklarationen.

Vad betyder avdragsgillt?

 • Avdragsgillt betyder helt enkelt att du har rätt att bokföra något som en kostnad i ditt företag. Då minskar vinsten i företaget och du sänker skatten, eftersom en enskild firma betalar skatt baserat den vinst du får.

Vad är avdragsgillt i verksamheten?

 • Den avdragsgilla utgiften ska alltså ha en direkt relation till verksamheten i företaget. Vad som anses vara avdragsgillt i verksamheten och hur stora belopp det rör sig om, avgörs alltid av Skatteverket. Det kan vara utgifter för till exempel dubbel bosättning, representation, julgåvor, tjänsteresor eller friskvård.