:

Vad är TGL Skandia?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är TGL Skandia?
  2. Är olycksfallsförsäkring avdragsgill enskild firma?
  3. Vad kostar TGL?
  4. Vad är en TGL försäkring?
  5. Vad kostar det att ansluta till kollektivavtal?
  6. Vad ingår i tjänstegrupplivförsäkring?

Vad är TGL Skandia?

Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en grupplivförsäkring som betalar ut ett skattefritt engångsbelopp om en medarbetare dör före pensionering.

Är olycksfallsförsäkring avdragsgill enskild firma?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring är normalt inte avdragsgill för dig som näringsidkare. Du kan dock få avdrag för premie för försäkring som avser att täcka sjukvårdskostnader som beror på att du insjuknat i samband med arbete utomlands.

Vad kostar TGL?

Kostnaden för tjänstegrupplivförsäkring TGL varierar mellan 25 och 43 kronor per anställd och månad beroende på vilket försäkringsbolag arbetsgivaren väljer. Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA köper arbetsgivaren hos Fora och kostar 0,03 procent av lönen.

Vad är en TGL försäkring?

TGL är en livförsäkring som ger ett engångsbelopp till dina efterlevande om du skulle avlida. Du bestämmer själv vem eller vilka (förmånstagare) som ska få pengarna. Om företaget har avtal har du tjänstegrupplivförsäkring (TGL) till du går i pension, dock längst till månaden innan du fyller 70 år.

Vad kostar det att ansluta till kollektivavtal?

Själva kollektivavtalet kostar inte företaget någonting. Det som kostar är premien för de försäkringar som ingår – försäkringar som ansvarstagande företagare ändå tecknar för sina anställda.

Vad ingår i tjänstegrupplivförsäkring?

Tjänstegrupplivförsäkring är en kapitalförsäkring utan sparande som vid dödsfall utbetalas i form av ett skattefritt engångsbelopp. Tjänstegruppliv består av försäkringsförmånerna grundbelopp, barntillägg och makeförsäkring.