:

Hur bokför man hotell?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man hotell?
  2. Hur bokför jag en reseräkning?
  3. Hur bokför man uber?
  4. Hur bokför man bussbiljetter?
  5. Hur mycket moms på uber?
  6. Får man kvitto på uber?
  7. Hur bokför man flygbiljetter?

Hur bokför man hotell?

Kostnader för kost och logi klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som resekostnader i kontogrupp 58. Kostnadsersättningar för traktamente till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73.

Hur bokför jag en reseräkning?

Resekostnader klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 58. Kostnadsersättningar för traktamente och milersättning till anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 73.

Hur bokför man uber?

Eftersom man vill göra avdrag för moms på avgiften så bokför man inkomsten och utgiften var för sig. Totala summan inkomst (innan avdraget för avgiften) läggs på Uber utbetalning och sedan bokför man avgiften med mallen Uber avgift så blir det rätt men momsen.

Hur bokför man bussbiljetter?

Den del av en utgift för bussbiljetter som avser ingående moms skall redovisas som en negativ skuld i balansräkningen fram till dess att momsskulden har blivit betald. Kostnader för bussbiljetter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som resekostnader i kontogrupp 58.

Hur mycket moms på uber?

Tjänsterna du får från Uber är momspliktiga. Momsen på denna utgift i verksamheten hanteras enligt en särskild regel: omvänd betalningsskyldighet. Detta innebär att du själv måste betala moms genom att beräkna momsen på inköpssumman och rapportera den som moms att betala i din momsdeklaration.

Får man kvitto på uber?

När en resa har avslutats skickar vi automatiskt ett kvitto till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Om du inte får några kvitton kan du se efter om de hamnat i skräppostmappen i din e-post.

Hur bokför man flygbiljetter?

Kostnader för flygbiljetter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som resekostnader i kontogrupp 58.