:

Hur bokför man aviavgift?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man aviavgift?
 2. Hur bokför man Aviseringsavgift?
 3. Hur bokför man förseningsavgift?
 4. Hur bokför man lån i enskild firma?
 5. Hur bokför jag banktjänster?
 6. Är det moms på administrationsavgift?
 7. Är det moms på uppläggningsavgift?
 8. Hur ska du betala faktureringsavgiften?
 9. Kan en faktureringsavgift avses med olika momssatser?
 10. Vad är momsen på faktureringsavgifter?

Hur bokför man aviavgift?

Aviavgift/faktureringsavgift bokas på 65-konto (t. ex. 6570) med benämningen ”bankkostnader”.

Hur bokför man Aviseringsavgift?

Om du även betalt en aviseringsavgift/uppläggningsavgift bokför du den på konto 6570 Bankkostnader i debet.

Hur bokför man förseningsavgift?

Kostnader för förseningsavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs i kontogrupp 69.

Hur bokför man lån i enskild firma?

Till kategorin kortfristiga lån räknas skulder som skall betalas tillbaka inom ett år och ska bokföras på ett 28-konto, t. ex. 2840 (Kortfristiga låneskulder). Långfristiga lån är de lån som har en längre återbetalningstid än ett år och ska bokföras på ett 23-konto, t.

Hur bokför jag banktjänster?

När tjänsterna har utnyttjats så omförs en tillgång av ej utförda tjänster till en kostnad i resultaträkningen. Kostnader för bankavgifter klassificeras normalt som övriga externa kostnader och bokförs som bankkostnader i kontogrupp 65.

Är det moms på administrationsavgift?

Med andra tillägg avses exempelvis fraktkostnader, portokostnader, postförskottsavgifter, faktureringsavgifter med mera som leverantören debiterar kunden. Det är i sin ordning att kräva 25 procent moms på fakturaavgiften om varan har belagts med 25 procent moms. Eventuell ränta ska inte beläggas med moms.

Är det moms på uppläggningsavgift?

Det är ingen moms på bank- och finansieringstjänster och momssatsen är därför 0 % på bankavgifter, kontoavgifter, transaktionsavgifter, depåavgifter och courtage med mera. Kostnaden för banktjänster avseende en näringsverksamhet är en skattemässigt avdragsgill kostnad i inkomstdeklarationen.

Hur ska du betala faktureringsavgiften?

 • Faktureringsavgift är ett sätt att ta betalt för de administrativa kostnaderna. Du kan bara ta ut en faktureringsavgift av kunden om det har avtalats. Du bör själv kontrollera om du ska betala faktureringsavgift när du får en faktura.

Kan en faktureringsavgift avses med olika momssatser?

 • Om en faktureringsavgift avser flera olika varor och tjänster med olika momssatser så skall den utgående momsen på faktureringsavgiften proportioneras i motsvarande mån. Om en redovisningsenhet säljer böcker med en momssats om 6 % så skall momssatsen för faktureringsavgiften sättas till 6 %.

Vad är momsen på faktureringsavgifter?

 • Moms och beskattning Vid försäljning av varor och tjänster kan den utgående momsen uppgå till 25 %, 12 %, 6 % eller 0 %. Momssatsen på faktureringsavgifter beror på vilken momssats som gäller för de varor och tjänster som faktureringsavgifterna hänför sig till.