:

Hur bokför man skatt i enskild firma?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför man skatt i enskild firma?
 2. Hur bokför man preliminärskatt?
 3. Hur bokför man egenavgifter?
 4. Hur bokför man Tillgodoförd debiterad preliminärskatt?
 5. Hur bokför jag inbetalning av moms?
 6. Hur redovisar man moms till Skatteverket?
 7. Hur bokförs insättningar till ett skattekonto?
 8. Hur betalar du skatt till Skatteverket?
 9. Kan Skatteverket tillgodoräkna en inbetalning?

Hur bokför man skatt i enskild firma?

Tänk på att skatt i enskild firma är en privat kostnad. Om du betalat skatten från ditt privata konto så ska betalningen inte bokföras. Betalar du skatten från ditt företagskonto bokförs den mot 2012 Betald F-skatt alternativt 2013 Egna uttag.

Hur bokför man preliminärskatt?

Det är upp till dig som företagare att betala in skatten till skattekontot. När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat). Motkonto är 1630.

Hur bokför man egenavgifter?

För enskild näringsverksamhet är egenavgifter och särskild löneskatt avdragsgilla i deklarationen. Du får därför göra ett schablonavdrag för beräknade egenavgifter i din näringsbilaga (NE). Därefter får du via slutskattsedeln reda på dina exakta egenavgifter för året.

Hur bokför man Tillgodoförd debiterad preliminärskatt?

Debiterad bolagsskatt och tillgodoförd preliminärskatt avseende bolagsskatt bokförs mot ett konto i kontogrupp 16 och ett konto i kontogrupp 25. Betalningar till skattekontot bokförs när de sker och debiterad preliminärskatt avseende bolagsskatt bokförs när preliminärskatten har debiterats på skattekontot.

Hur bokför jag inbetalning av moms?

När du bokför din momsredovisning skapas en verifikation som redovisar periodens moms. Beloppet du ska betala eller få tillbaka bokförs då på konto 2650 - Redovisningskonto för moms. Du får även en notifiering med numret på verifikationen som skapats.

Hur redovisar man moms till Skatteverket?

Enklast är att lämna en digital momsdeklaration men då behöver du eller ditt ombud ha en e-legitimation. Du kan vara registrerad för att deklarera momsen en gång per år, varje kvartal eller varje månad. Momsen ska vara inbetald på skattekontot hos Skatteverket samma dag som momsdeklarationen ska vara inlämnad.

Hur bokförs insättningar till ett skattekonto?

 • Insättningar till ett skattekonto som tillhör en juridisk person bokförs genom att ett konto för kassa och bank i kontogrupp 19 krediteras och att ett konto i kontogrupp 16 debeteras. Insättningar till ett skattekonto som tillhör en delägare i en enskild firma, i ett handelsbolag eller ett kommanditbolag bokförs genom att ett konto för

Hur betalar du skatt till Skatteverket?

 • Du som är privatperson har normalt en arbetsgivare som drar skatt från din lön varje månad och betalar in den till Skatteverket. Om du av någon anledning vet att du behöver betala mer skatt än vad arbetsgivaren drar av och betalar in kan du när du vill göra en inbetalning till Skatteverket, en så kallad extra inbetalning.

Kan Skatteverket tillgodoräkna en inbetalning?

 • Det finns en risk för att Skatteverket inte kan tillgodoräkna dig en inbetalning om du har angett någon felaktig uppgift vid inbetalningen, till exempel fel personnummer, fel organisationsnummer eller fel OCR-nummer (identifikationsnummer). I värsta fall kan en inbetalning tillgodoräknas en annan person eller bolags skattekonto.