:

Hur bokföra bidrag för korttidsarbete?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra bidrag för korttidsarbete?
  2. Hur bokför man bidrag?
  3. Hur bokföra omställningsstöd?
  4. Är bidrag en intäkt?
  5. Hur bokför man ersättning för höga sjuklönekostnader?
  6. Hur bokför lönebidrag?

Hur bokföra bidrag för korttidsarbete?

Stödet för korttidsarbete redovisas som en övrig intäkt och kan bokföras på konto 3988, Erhållna bidrag och ersättningar för personal. Företaget avtalar med sin personal om korttidsarbete med 60%.

Hur bokför man bidrag?

Ett bidrag som avser att täcka kostnader ska redovisas som intäkt samma räkenskapsår som det år kostnaderna avser. Om bidraget avser kostnader under flera räkenskapsår ska bidraget fördelas och redovisas som intäkt under dessa räkenskapsår.

Hur bokföra omställningsstöd?

Omställningsstödet redovisas som en övrig intäkt och kan bokföras på konto 3980, Erhållna offentliga stöd.

Är bidrag en intäkt?

Bidrag är stöd som lämnas i form av överföringar av resurser till ett företag i utbyte mot att företaget uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor rörande sin verksamhet. Ett företag ska redovisa ett bidrag som intäkt, om företaget senast på balansdagen uppfyller villkoren för att ta emot bidraget.

Hur bokför man ersättning för höga sjuklönekostnader?

Kostnader för premier till försäkringen mot höga sjuklönekostnader för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 76. Försäkringsersättning från försäkringen mot höga sjuklönekostnader klassificeras som en rörelseintäkt och bokförs i kontogrupp 39.

Hur bokför lönebidrag?

Lönebidrag ska i den kostnadsslagsredovisade resultaträkningen (vilket också framgår av K2 nedan) redovisas som en övrig rörelseintäkt och konteras därmed ofta på konto 3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal.