:

Hur bokföra Dubbelbetald Leverantörsfaktura?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokföra Dubbelbetald Leverantörsfaktura?
  2. Hur bokföra dubbel betalning?
  3. Hur bokföra återbetalning till kund?
  4. Hur bokföra för mycket betalt till leverantör?
  5. Hur bokföra Delbetald faktura?
  6. Hur hanterar jag en kreditfaktura?
  7. Hur bokföra moms kreditfaktura?
  8. Hur bokför jag kreditnota?
  9. Hur bokföra Förskottsfaktura?

Hur bokföra Dubbelbetald Leverantörsfaktura?

Om en situation uppstått där du råkat betala in samma belopp två gånger (oavsett om det är faktura eller om det betalats med betalkort) men som du fått återbetalt kan du bokföra det som exemplet nedan. Kom ihåg att den felaktiga betalningen inte ger dig rätt att lyfta någon moms. Därför ska den heller inte redovisas.

Hur bokföra dubbel betalning?

Boka beloppet på debet tex på 1684 Kortfristiga fordringar hos leverantör. Boka bort från samma konto när pengarna kommer tillbaka.

Hur bokföra återbetalning till kund?

Det händer ibland att man måste returnera en vara man köpt eller att en kund returnerar varor eller avbeställer redan bokförda tjänster. Detta skall bokföras på samma sätt som köpet eller försäljningen bokfördes. Det kan också hända att en kund betalar en faktura två gånger och du sedan skickar tillbaka betalningen.

Hur bokföra för mycket betalt till leverantör?

antingen registrera hela det inbetalda beloppet och då blir det ett minussaldo på fakturan eftersom den är överbetald, eller kan du registrera beloppet som fakturan är på och sedan manuellt bokföra överskottet på ett lämpligt konto i en verifikation, exempelvis konto 2420 Förskott från kunder.

Hur bokföra Delbetald faktura?

Gå in på fakturan under Räkningar och klicka på "Registrera betalning". Fyll i summan för första delbetalningen, välj betalkonto samt det datum då första inbetalningen skedde. Betalningen bokförs och fakturan får status "Delbetald". Kommande betalningar av fakturan hanterar du på samma sätt som ovan.

Hur hanterar jag en kreditfaktura?

Kreditfakturor ska som regel alltid konteras med samma kontering som ursprungsfakturan. En kreditfaktura kommer med på betalningsförslag i de fall det finns en debetfaktura på motsvarande eller högre belopp på ansvaret. Kreditfakturor som inte blir utnyttjade inom 3 månader bör åtgärdas.

Hur bokföra moms kreditfaktura?

Bokföra kreditfaktura Eftersom en kreditfaktura kvitterar ut den ursprungliga fakturan ska den därför bokföras på precis motsatt sätt från hur den ursprungliga försäljningsfakturan bokförs. Om fakuran är momspliktig ska även momsen korrigeras.

Hur bokför jag kreditnota?

Fakturametoden. När du skapat kreditfakturan så klickar du på knappen Bokför faktura för att bokföra den direkt. Den bokförs då på det fakturadatum du valt för kreditfakturan. Man bokför alltså på exakt samma konton men byter plats på debet och kredit.

Hur bokföra Förskottsfaktura?

Förskott till leverantörer ska bokföras i kontogrupp 14, Lager och pågående arbeten. En förskottsbetalning är inte en skattepliktig intäkt i företagets inkomstdeklaration. Intäkten uppstår när arbetet som förskottsbetalningen gäller har utförts, eller varan levererats.