:

Kan man se sitt äktenskapsförord?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man se sitt äktenskapsförord?
  2. Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskapsförord?
  3. Kan man se om en person är skild?
  4. Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket?
  5. Vad är förseningsavgift för ett aktiebolag?
  6. Kan Skatteverket ta ut förseningsavgift för en redovisningsenhet?

Kan man se sitt äktenskapsförord?

Det är möjligt för privatpersoner att begära ut handlingar från äktenskapsregistret eftersom det är offentligt. Du vill veta om ditt äktenskapsförord är registrerat hos Skatteverket. För att ta reda på det kan du beställa den information som finns i äktenskapsregistret som rör dig och ditt äktenskap.

Hur lång tid tar det för Skatteverket att registrera äktenskapsförord?

Hur lång handläggningstid har Skatteverket för handlingar till äktenskapsregistret? Det tar ca två veckor innan du får tillbaka din registrerade ansökan om du har betalat ansökningsavgiften, ni båda har undertecknat ansökan och ärendet är rätt skött i övrigt.

Kan man se om en person är skild?

I äktenskapsregistret finns information från 1921 och framåt om rättsförhållandet mellan äkta makar och mellan registrerade partner. Det kan till exempel handla om datum och andra uppgifter om skilsmässor och bodelningar.

Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket?

  • Hur bokförs förseningsavgift till Skatteverket? Förseningsavgift till Skatteverket bokförs manuellt på konto 8423 (Räntekostnader för skatter och avgifter) eftersom det inte är avdragsgillt. Så här: 8423 Debet Totalsumma 19XX* Kredit Totalsumma *Välj det betalkonto som används, tex 1930 - Företagskonto.

Vad är förseningsavgift för ett aktiebolag?

  • Förseningsavgift Bolagsverket. Bolagsverket har väldigt saftiga förseningsavgifter då det kommer till försenad betalning. Ser man inte till att skicka in aktiebolagets årsredovisningar i tid kan det bli mycket pengar. Avgiften för att lämna in uppgifterna för sent för privata aktiebolag är 5 000 kronor.

Kan Skatteverket ta ut förseningsavgift för en redovisningsenhet?

  • Skatteverket kan ta ut en förseningsavgift om en redovisningsenhet lämnar in en deklaration för sent, om innehållet i en lämnad deklaration är bristfälligt eller om en redovisningsenhet inte har fullföljt ett föreläggande inom en viss tid. Med deklaration avses inkomstdeklaration, skattedeklaration för moms, skattedeklaration