:

Vad ska du tänka på när du bogserar en person i bojen?

Innehållsförteckning:

 1. Vad ska du tänka på när du bogserar en person i bojen?
 2. Hur man använder en livboj?
 3. Hur kan man göra för att få upp en medvetslös person på en strand eller upp på en brygga?
 4. Varför bör direkt beröring undvikas vid undsättning av nödställd i vatten?
 5. Vad ska man tänka på vid livräddning?
 6. Hur räddar man någon med livboj?
 7. Vem ska man kontakta om man ser en trasig livboj?
 8. Vad ska man göra om någon håller på att drunkna?

Vad ska du tänka på när du bogserar en person i bojen?

När kamraten är i livbojen, vänd personen så att du får ryggen mot dig. Lägg upp armarna på kanten av bojen och se till att huvudet ligger lutad mot bojen. Håll i överarmarna och simma tillbaka med bentag i ryggsim. Släpp aldrig personen.

Hur man använder en livboj?

Så kastar du en livboj

 1. Ta ned livbojen från ställningen. Ryck loss behållaren som innehåller linan. ...
 2. Håll livbojen längs med kroppen och kasta med båda händerna i en ”slungande” rörelse. ...
 3. Tänk på att livbojen är tung, sikta därför bredvid personen i vattnet.
 4. Dra in linan när personen i vattnet fått tag i bojen.

Hur kan man göra för att få upp en medvetslös person på en strand eller upp på en brygga?

Livräddning av medvetslös med livboj Eftersom den nödställde är medvetslös kan denna inte själv hålla fast i livbojen. Ta din ena hand genom livbojen och ta tag i den nödställdes motsatta hand (som när man hälsar), dra därefter denne in i livbojen, dra upp båda dennes händer så att de är igenom livbojen.

Varför bör direkt beröring undvikas vid undsättning av nödställd i vatten?

Varför bör direkt beröring undvikas vid undsättning av nödställd i vatten? Eftersom att den i nödsituationen kan gripas av panik och dra ner räddaren under vatten.

Vad ska man tänka på vid livräddning?

 1. Sök ögonkontakt med den nödställde och försök lugna denne!
 2. Be personen ta tag i livbojen eller den förlängda armen.
 3. Stanna i det längsta kvar på land när du gör räddningen. ...
 4. Dra upp personen på land.
 5. Se till att hålla personen varm genom en filt, handduk, jacka eller liknande.

Hur räddar man någon med livboj?

Försök stanna kvar på land och gör räddningen därifrån. Du kan kasta en livboj, en räddningslina eller något liknande till den nödställde och dra personen in till land. Prata alltid med den nödställde och håll ögonkontakt. En torr livräddare är en bra livräddare.

Vem ska man kontakta om man ser en trasig livboj?

— Förstörda eller stulna livbojar är ett allt större problem, vilket kan leda till ödesdigra konsekvenser om olyckan är framme. Kontakta gärna ägaren direkt om du ser en trasig livboj så att den kan bytas ut omgående, det framgår av texten högst upp på livbojen vem som äger och förvaltar den.

Vad ska man göra om någon håller på att drunkna?

Du ska ropa på hjälp och ringa 112 om någon håller på att drunkna. Försök sedan att få upp personen ur vattnet. Gör hjärt-lungräddning medan du väntar på ambulansen om personen inte andas. Vid drunkning gör du hjärt-lungräddning som vanligt.