:

Hur bokför man terminalglasögon?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man terminalglasögon?
  2. Hur bokföra man synundersökning?
  3. Hur funkar terminalglasögon?
  4. Hur bokför man förmånsbeskattning?
  5. Hur bokför man kostförmån?
  6. Hur mycket ska arbetsgivaren betala för terminalglasögon?
  7. Hur bokföra Naprapatbehandling?
  8. Vad är skillnaden mellan läsglasögon och terminalglasögon?

Hur bokför man terminalglasögon?

Arbetsgivarens utgifter för anställdas terminalglasögon bokförs normalt som skyddsmaterial i debet på konto 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial, arbetskläder.

Hur bokföra man synundersökning?

Utgifter för synundersökning till anställda kan bokföras i kontogrupp 76 Övriga personalkostnader. Se uppslagsorden Synundersökning i Rätt Lön och Förmåner i Rätt Skatt.

Hur funkar terminalglasögon?

Bildskärmsglasögon, även kallade terminalglasögon, skiljer sig från privata glasögon genom annorlunda styrka och/eller konstruktionen i glaset. Styrkan i bildskärmsglasen är tillpassad efter de personliga arbetsavstånden och är nödvändig där privata glasögon inte ger komfortabelt seende och rätt ergonomi vid arbetet.

Hur bokför man förmånsbeskattning?

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt.

Hur bokför man kostförmån?

En kostnad för en skattepliktig kostförmån redovisas normalt i kontogrupp 58 eller i kontogrupp 76. Kostnader avseende en kostförmån kan exempelvis vara kostnader för frukost, lunch, middag eller finare middagar med dryck på restauranger.

Hur mycket ska arbetsgivaren betala för terminalglasögon?

Om undersökningen visar att du behöver det, har du rätt till terminalglasögon som är anpassade för ditt bildskärmsarbete (Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS1998:5). Glasögonen ska vara arbetsredskap och innebär inga kostnader för dig. Arbetsgivaren betalar både synundersökningen och för grundutförande av glasögon.

Hur bokföra Naprapatbehandling?

Även utgifter för förebyggande behandling kan vara avdragsgillt. Exempel: Ett företag har betalat en massage för en anställd. Kostnaden på 499 kr är avdragsgill då det finns ett intyg som styrker den anställdes behov av rehabilitering. Om betalningen har skett från företagskontot görs bokföringen i Autokonteringen.

Vad är skillnaden mellan läsglasögon och terminalglasögon?

Läsglasögon och terminalglasögon är inte samma sak. ... Behöver du ett par glasögon för arbete framför dator, rekommenderar vi ett par bildskärmsglasögon (också kallat terminalglasögon) som komplement till dina läsglasögon. Du är alltid välkommen att kontakta din lokala Specsavers för att diskutera dina behov.