:

Hur bokförs kvarskatt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokförs kvarskatt?
 2. Hur du fyller i NE bilagan?
 3. Hur deklarera enskild näringsverksamhet?
 4. Vad ska ligga på konto 2510?
 5. Hur bokförs företagsskatt?
 6. Vad är ne bilagan?
 7. Vad är ne Skatteverket?
 8. Kan man deklarera själv?

Hur bokförs kvarskatt?

Om man använder företagets pengar för att betala t ex F-skatt eller kvarskattbokförs detta som ett eget uttag (konto 2012) som motbokas det konto som belastas (t ex konto 1930), se konteringen nedan.

Hur du fyller i NE bilagan?

 1. Enligt bokföringslagen är alla som bedriver enskild näringsverksamhet skyldiga att bokföra samt upprätta ett årsbokslut. ...
 2. NE-blanketten består av fyra delar. ...
 3. Räkenskapsår. ...
 4. Datum när blanketten fylls i. ...
 5. Namn & personnummer. ...
 6. Verksamhetens art. ...
 7. Passiv näringsverksamhet. ...
 8. Verksamhet i utlandet.

Hur deklarera enskild näringsverksamhet?

När du har enskild firma deklarerar du resultatet av din verksamhet i din Inkomstdeklaration 1. Till Inkomstdeklarationen bifogar du sedan bilagor där du redogör för hur du kommit fram till resultatet. Från och med beskattningsåret 2007 används en och samma bilaga eftersom alla då måste upprätta ett årsbokslut.

Vad ska ligga på konto 2510?

När preliminärskatten dras från skattekontot bokförs detta som en minskning av skatteskuld, på konto 2518 (vissa använder gruppkontot 2510 istället, men vi rekommenderar 2518 så att preliminärskatten hålls separat).

Hur bokförs företagsskatt?

Debiterad preliminärskatt avseende bolagsskatt bokförs genom att ett konto i kontogrupp 16 krediteras och genom att ett konto i kontogrupp 25 debiteras. Den beräknade bolagsskatten för ett inkomstår bokförs som en skattekostnad i kontogrupp 89 och som en skatteskuld i kontogrupp 25.

Vad är ne bilagan?

Blankett NE används för att deklarera inkomst av näringsverksamhet i enskild firma. I programmet finns blanketten i två olika versioner - NE för förenklat årsbokslut och NE för allmänt årsbokslut (inte förenklat).

Vad är ne Skatteverket?

NE – Inkomst av näringsverksamhet – Enskilda näringsidkare.

Kan man deklarera själv?

Du som får hjälp av en redovisningsbyrå Redovisningsbyrån kan deklarera helt digitalt åt dig. Din redovisningsbyrå gör färdigt din deklaration och skickar in den till Skatteverket digitalt. Du kan sedan logga in på Mina sidor för att godkänna din deklaration.