:

Var finns lärkträd?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns lärkträd?
  2. Har lärkträd kottar?
  3. Vilka och hur många sorters lärk finns i Sverige?
  4. Vad skiljer lärk från andra barrträd?
  5. Var växer lärkträd i Sverige?
  6. Vart finns björkskog?
  7. Finns lärkträd i Alperna?
  8. Har alla granar kottar?
  9. Hur hög kan en lärk bli?
  10. Vad kostar lärk?

Var finns lärkträd?

Lärk växte naturligt i Sverige innan senaste istiden. Det är ett barrträd tillhörande släktet tallväxter med ett 10-tal arter som varje höst fäller barren. Lärkarna växer framför allt i de boreala delarna av norra halvklotet, men förekommer även i höglägen inom det tempererade området, t ex Alperna och nordvästra USA.

Har lärkträd kottar?

Arten japansk lärk (L. kaempferi) har glansiga, rödbruna tvååriga grenar, blågröna barr, runda kottar och fröfjäll som är utböjda i spetsen. Utbredning. Lärk odlas ibland som virkesträd och förekommer ofta förvildad och är på sina ställen fullständigt naturaliserad.

Vilka och hur många sorters lärk finns i Sverige?

Svar Det finns ett tiotal lärkarter (Larix). Tre har ganska vid nordlig utbredning, medan övriga har mer begränsad utbredning i bergstrakter. Sibiriska lärken L. sibirica växer inom stora områden av Sibirien och förekommer där i några olika urskiljbara former.

Vad skiljer lärk från andra barrträd?

Mill. Lärk, lärkträd eller europeisk lärk (Larix decidua) är ett barrträd i familjen tallväxter som, till skillnad från de i Sverige betydligt vanligare granen och tallen, fäller sina barr på hösten. Lärkträdet ingår i släktet lärkar som rymmer cirka 10 arter.

Var växer lärkträd i Sverige?

Lärkarna trivs bäst på djup, lucker, frisk eller fuktig mark som sluttar, dock ej på styv lera. Hybridlärken passar upp till Mälardalen, medan den sibiriska lärken passar bäst från därifrån och norrut. Båda lärkarna växer bra på goda och medelgoda ståndorter. Marker som är infekterade med rotröta bör undvikas.

Vart finns björkskog?

Björkskog kring en å i Hankasalmi i Finland. Nedre delen av en grov björkstam (vårtbjörk). En björk (oidentifierad art) i Kamikōchi, Japan. Blad och hänge från en glasbjörk i Tyskland.

Finns lärkträd i Alperna?

Lärkträdet kommer från bergstrakterna i mellaneuropa, närmast Alperna. Trädet klarar sig bra i de södra och mellersta delarna av Finland och ingår allmänt i de äldsta planteringarna av lärkträd i vårt land.

Har alla granar kottar?

Gran saknar vissa år kottar helt och andra år produceras rikligt med kottar, sällan eller aldrig två år i följd. Tall producerar kottar i stort sett varje år, men med stora variationer och två kottår kan komma i följd.

Hur hög kan en lärk bli?

Lärkträden kan bli mellan 20 och 60 meter höga. Västamerikansk lärk (Larix occidentalis Nutt.) som är den största lärken kan bli 60 meter hög med en brösthöjdsdiameter på 1,5 meter. Lärk är det enda barrträdet i Norden som fäller samtliga barr på hösten.

Vad kostar lärk?

Svar Det finns ingen utvecklad marknad för lärk eftersom det inte köpas när som helst annat än i Sibirien. Räkna med att rundvirke i Sverige kostar kr/m3f. Sågad vara varierar mellan 20 kr/m3 beroende på kvalitet och vad man sågat och hyvlat.