:

Hur ser Lärkens barr ut?

Innehållsförteckning:

  1. Hur ser Lärkens barr ut?
  2. Hur ser ett lärkträd ut?
  3. Hur ser granens kottar ut?
  4. Vad används Lärkkottar till?
  5. Hur gammal blir ett lärkträd?

Hur ser Lärkens barr ut?

Barren är mellan 10 och 37 mm långa med blekgrön ovansida och grönaktiga band på undersidan. Kottarna blir mellan 1,5 cm till 4,5 cm stora och med 25 till 50 fröfjäll.

Hur ser ett lärkträd ut?

Lärkträdssläktets arter blir mellan 15 och 50 meter höga. Till skillnad från de flesta barrträd fäller lärkarna sina barr varje vinter, precis som hos lövträd ändrar de mjuka barren färg – de gulnar – innan de faller av.

Hur ser granens kottar ut?

Ja, de är bara i olika mognadsstadier. När granen "blommar" är honkottarna röda. Det är hankottarna också, men de är mycket mindre och inte lika iögonenfallande. Därefter blir honkottarna grönaktiga för att till slut, när fröna är mogna, bli brunaktiga.

Vad används Lärkkottar till?

till panel-, golv- och fönstervirke. ▶ För bändelkorsnäbben är lärkkottens frön stapelföda.

Hur gammal blir ett lärkträd?

Hård vinterkyla däremot tål ju lärken oftast riktigt bra. Men det är ju heller inte omöjligt att den drabbats av röta, vilket skulle vara synd eftersom lärken kan bli upp till 600 år gammal om den får leva och ha hälsan...