:

Hur många gånger får man göra teoriprovet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många gånger får man göra teoriprovet?
 2. Kan man få extra tid på teoriprov?
 3. Vad krävs för att få göra teoriprov muntligt?
 4. Hur lång tid får det vara mellan teoriprov och uppkörning?
 5. Kan man göra YKB muntligt?
 6. Är muntligt teoriprov lättare?
 7. Hur långt är ett förlängt teoriprov?
 8. Vad krävs för teoriprovet?
 9. Vad måste du göra för att få göra teoriprovet?
 10. Vad kallas teoriprovet för?
 11. Hur länge måste du göra uppkörningen på teoriprovet?

Hur många gånger får man göra teoriprovet?

Du får göra teorin hur många gånger som helst, men om du inte klarar den inom 2 månader efter att du har haft din uppkörning så måste du även göra om uppkörningen igen eftersom den bara är giltig i 2 månader.

Kan man få extra tid på teoriprov?

När du gör provet med förlängd provtid innebär det att den vanliga provtiden utökas med 50 procent. Du kan också lyssna på provet på svenska vid förlängd provtid. Det går att göra provet med förlängd provtid för alla körkortsbehörigheter och för traktorkort.

Vad krävs för att få göra teoriprov muntligt?

Om du är allvarligt hörsel- eller talskadad kan du beviljas muntligt prov med teckentolk för traktorkort och alla körkortsbehörigheter, förutom behörigheterna D1, D, D1E och DE.

Hur lång tid får det vara mellan teoriprov och uppkörning?

Om ditt prov blev godkänt Ditt kunskapsprov är giltigt i fyra månader. Inom den tiden behöver du göra ett godkänt körprov, annars behöver du göra ett nytt kunskapsprov och betala ny avgift. Lycka till på körprovet!

Kan man göra YKB muntligt?

Så går provet till Det muntliga provet för yrkeskompetensbevis är ett muntligt uppläst prov. Det innebär att provförrättaren läser upp frågorna och svarsalternativen.

Är muntligt teoriprov lättare?

Muntligt prov är anpassat för dig som har mycket stora lässvårigheter (exempelvis på grund av dyslexi eller andra funktionsnedsättningar). Ett muntligt prov innebär att vi ställer frågor till dig muntligt och att du ofta själv får berätta vad som gäller utifrån en fråga eller bild.

Hur långt är ett förlängt teoriprov?

Förlängd giltighetstid på godkänt prov behörighet B Kunskapsprov som genomförts från och med den till och med den 30 september 2022 med godkänt resultat är giltigt i sex månader från dagen för provet.

Vad krävs för teoriprovet?

Du ska vara på plats minst 30 minuter innan provet startar, men kom gärna tidigare. Glöm inte att ta med dig giltig legitimation, utan ID-handling får du inte göra provet. Innan du gör provet måste du också fotograferas. Det gäller alla och görs på plats hos Trafikverket.

Vad måste du göra för att få göra teoriprovet?

 • Du måste ha gjort riskettan och halkbanan för att få göra teoriprovet. För att få göra uppkörningen måste du ha blivit godkänd på teoriprovet. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 4 månader. Om du inte klarar uppkörningen inom den tiden, måste du göra om teoriprovet.

Vad kallas teoriprovet för?

 • Officiellt kallas teoriprovet för kunskapsprov. Du måste ha gjort riskettan och halkbanan för att få göra teoriprovet. För att få göra uppkörningen måste du ha blivit godkänd på teoriprovet. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 4 månader. Om du inte klarar uppkörningen inom den tiden, måste du göra om teoriprovet.

Hur länge måste du göra uppkörningen på teoriprovet?

 • För att få göra uppkörningen måste du ha blivit godkänd på teoriprovet. Ett godkänt teoriprov är giltigt i 4 månader. Om du inte klarar uppkörningen inom den tiden, måste du göra om teoriprovet. Transportstyrelsen: Förlängd giltighetstid på prov (6 månader) på grund av coronaviruset.