:

Hur bodde man under 1600 talet?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bodde man under 1600 talet?
 2. Hur det var att leva på 1800 talet?
 3. Hur levde man under tidigmodern tid?
 4. Hur levde torpare?
 5. Hur var Sverige på 1600 talet?
 6. Hur bodde man på Vasatiden?
 7. Hur såg familjen ut på 1800-talet?
 8. Hur levde man under frihetstiden?
 9. Hur levde folket på Vasatiden?

Hur bodde man under 1600 talet?

För 1600-talets svenskar var tillvaron osäker. Krig, svält och epidemier härjade och många levde i fattigdom. Barnadödligheten var hög och i en tid utan antibiotika kunde en enkel infektion leda till döden, oavsett hur stark och välmående man var.

Hur det var att leva på 1800 talet?

Sverige var i början av 1800-talet ett jordbruksland. Industrialiseringen hade ännu inte kommit igång. Folk bodde till största delen på landet och försörjde sig på jordbruk. Man framställde själva inom familjen det mesta som behövdes, såsom mat, kläder och redskap.

Hur levde man under tidigmodern tid?

I Sverige ägdes vid den här tiden en stor del av jorden av självägande bönder. Men i större delen av övriga Europa var merparten av bönderna livegna eller så arrenderade de jord från staten eller adeln.

Hur levde torpare?

De var kontraktsanställda på i regel ett år i taget och bodde på godsen i speciella statarbostäder, de s k statarlängorna. Torparna däremot hade egen bostad, kreatur med tillhörande åkermark (som arrenderades). Arrendet betalades, som sagt, i form av dagsverken till markägaren. Torpen kunde ligga långt från godset.

Hur var Sverige på 1600 talet?

Aldrig har skillnaden mellan fattiga och rika varit större i vårt land än under stormaktstiden. Adeln klädde sig i siden och smörjde kråsen, medan allmogen kämpade för brödfödan på magra åkerlappar. Och ute på slagfälten stred tusentals soldater tappert för sitt fosterland.

Hur bodde man på Vasatiden?

Livet under Vasatiden

 • De allra flesta som levde under Vasatiden var bönder. I bondefamiljen behövde alla hjälpa till med arbetet. © ilbusca, 2016. ...
 • I dag är det olagligt att slå barn i uppfostringssyfte. Det var det inte under Vasatiden. ...
 • Vasatiden är uppkallad efter Gustav Vasa och hans söner. © Getty Images.

Hur såg familjen ut på 1800-talet?

I många familjer bodde man på den tiden väldigt trångt jämfört med vår nutida boendestandard. Familjerna var dessutom ofta större än nu. En hel familj kunde dela på ett enda rum. Ofta bodde också tjänstefolk eller tjänstehjon samt far- eller morföräldrar under samma tak.

Hur levde man under frihetstiden?

Levnadsvillkoren för kvinnor, barn och män under frihetstiden såg annorlunda ut mot i dag. De flesta människor i Sverige bodde på landet och jobbade med jordbruk. Under 1700-talet började Sverige återhämta sig efter alla krig. Befolkningen ökade.

Hur levde folket på Vasatiden?

Under Vasatiden bodde cirka fem procent av Sveriges befolkning i städer. Dessa människor kallades borgare. Bland borgarna fanns köpmän som handlade med andra länder. Handeln gjorde att människor började flytta till och från Sverige.