:

Vilka frimärken gäller 2021?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka frimärken gäller 2021?
 2. Vad kostar frimärken 2021?
 3. Vad kostar ett svenskt frimärke?
 4. Vilka Rabattfrimärken gäller?
 5. Kan frimärken gå ut?
 6. Hur mycket kostar ett ark med frimärken?
 7. Vad kostar ett frimärke utrikes?
 8. Vad kostar ett Porto idag?

Vilka frimärken gäller 2021?

Valörlösa frimärken räcker för evigt De går att använda nu eller när som helst i framtiden. Skillnaden är att de valörlösa frimärkena behåller sitt värde. Vi kan ta ett exempel: Att skicka ett brev på max 50 gram kostar 12 kronor i Sverige 2021.

Vad kostar frimärken 2021?

Från årsskiftet blir det dyrare att skicka ett vanligt brev. Den 1 januari 2021 höjs portot för ett brev upp till 50 gram med en krona, från 11 till 12 kronor. Höjningen görs för att kompensera för det intäktsbortfall som uppstår när brevvolymerna fortsätter att minska till följd av digitaliseringen i samhället.

Vad kostar ett svenskt frimärke?

Sedan den 1 januari i år kostar ett frimärke 11 kronor. Har du frimärken med utskriven valör kan du använda dem så att de adderar upp till rätt portosumma. Valörlösa frimärken går att använda precis som vanligt oavsett när du köpte dem. Är du osäker på hur många frimärken du behöver på ditt brev?

Vilka Rabattfrimärken gäller?

Rabattfrimärken hur gäller de som porto?

 • märke brev upp till 100 gr även skrymmande.
 • märken brev upp till 250 gr även skrymmande.
 • märken brev upp till 500 gr även skrymmande.
 • märken brev upp till 1000 gr även skrymmande använda på annat sätt (t.ex brev tyngre än 1000 gr) valören 2:30.

Kan frimärken gå ut?

Ja, du kan använda gamla frimärken förutsatt att de är hela och oanvända. Dessutom är tidigare års valörlösa julfrimärken giltiga för julpost. Övrig tid på året fungerar julfrimärken för frankering av inrikes brevtjänster med eventuell tilläggsfrankering för att nå upp till portot för den tjänst du tänkt använda.

Hur mycket kostar ett ark med frimärken?

Priset för personligt frimärke är 29,00€/ark (2,90€/frimärke).

Vad kostar ett frimärke utrikes?

Du kan skicka brev, vykort eller annan post med vanliga till hela världen. Ett frimärke kostar 12 kr.

Vad kostar ett Porto idag?

Med en portohöjning på en krona kommer det alltså att kosta 12 kronor att skicka brev i Sverige....Brevporto Sverige 2021 för olika vikter.

Vikt på brevPris på porto i SverigeAntal frimärken utan valör
50 gram12 kr1
100 gram24 kr2
250 gram48 kr4
500 gram72 kr6