:

Hur mycket tjänar en SYV?

Innehållsförteckning:

 1. Hur mycket tjänar en SYV?
 2. Är det svårt att komma in på studie och Yrkesvägledarprogrammet?
 3. Hur är det att jobba som studie- och yrkesvägledare?
 4. Vad gör en SYV på gymnasiet?
 5. Är det svårt att bli studie och yrkesvägledare?
 6. Vad är en studievägledare?
 7. Vad gör en studie och yrkesvägledare på Komvux?
 8. Vilken lön har studie- och yrkesvägledare?
 9. Vilken medialön har studie- och yrkesvägledare?
 10. Vad är yrkesvägledarprogrammet?

Hur mycket tjänar en SYV?

35 800 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Är det svårt att komma in på studie och Yrkesvägledarprogrammet?

Höstterminen år 2020 hade Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet antagningspoängen 19.76 i urvalsgrupp BI, 19.81 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Hur är det att jobba som studie- och yrkesvägledare?

Studie- och yrkesvägledning syftar till att förbättra elevens kompetens att göra studie- och yrkes- val. Detta innebär att eleven, utifrån sina förutsättningar, blir medveten om olika alternativ, sina egna möjligheter samt ges möjlighet att öva på att fatta och genomföra beslut.

Vad gör en SYV på gymnasiet?

Studie- och yrkesvägledarens främsta uppgift är den personliga vägledningen av vägledningssökande. Val av utbildning, yrke, arbete är en process som pågår under en stor del av en människas liv. ... Studie- och yrkesvägledaren möter också förväntningar från föräldrar, lärare och andra vad gäller vägledningen.

Är det svårt att bli studie och yrkesvägledare?

För nyexaminerade: Liten konkurrens. För erfarna: Liten konkurrens. Eftersom studie- och yrkesvägledaryrket är ett relativt litet yrke är det svårt att säga något exakt om arbetsmarknadsläget om 5 år.

Vad är en studievägledare?

Studie- och yrkesvägledare (i Sverige tidigare syo/syo-konsulent, numera även kallad syv, studievägledare eller studie- och karriärvägledare) är ett yrke som arbetar huvudsakligen inom skolväsendet. Studie- och yrkesvägledaren vägleder människor i fråga om utbildning och arbete.

Vad gör en studie och yrkesvägledare på Komvux?

Kort om studie- och yrkesvägledare Din uppgift är att vägleda elever inför studie- och yrkesvalssituationer samt informera om bland annat utbildningar, arbetsliv och arbetsmarknad. ... Efter avslutad utbildning erhålls en yrkesexamen.

Vilken lön har studie- och yrkesvägledare?

 • Vilken lön har studie- och yrkesvägledare? Medianlön vid 25 års ålder 30 000 kronor. Medianlön vid 35 års ålder 31 500 kronor. Medianlön vid 45 års ålder 33 400 kronor.

Vilken medialön har studie- och yrkesvägledare?

 • Vilken lön har studie- och yrkesvägledare? Medianlön för studie- och yrkesvägledare dec 2019: Medianlön vid 25 år är 32 000 kronor, vid kronor och vid kronor. Jämför med andra löner

Vad är yrkesvägledarprogrammet?

 • Examen och arbetsmarknad. Studie- och yrkesvägledarprogrammet är en treårig utbildning som leder fram till en yrkesexamen. Arbetsmarknaden är god och efter utbildningen kan du arbeta inom många olika områden.