:

Hur man gör när man tar en Sårodling från ett bensår?

Innehållsförteckning:

  1. Hur man gör när man tar en Sårodling från ett bensår?
  2. Vad krävs för att såret ska läka och hur ska du förebygga fler sår?
  3. Hur lägger man om och rengör postoperativa sår?
  4. Vad bör du tänka på vid Sårodling?
  5. Hur lägga om sår?

Hur man gör när man tar en Sårodling från ett bensår?

Om sårodling är ordinerad tas prov för odling efter rengöringen av såret och innan eventuell antibiotika ges. Odlingen tas alldeles innanför sårkanten eller djupt i sårets botten. Vissa mikrobiologer rekommenderar att man stryker i Z-liknande rörelser över sårytan.

Vad krävs för att såret ska läka och hur ska du förebygga fler sår?

Tryck mot utsatta punkter där ben ligger nära hud försvårar den lokala hudcirkulationen. Lång väntan på hårda underlag kan öka risken för trycksår. Minskad rörlighet kan ge långvarigt tryck mot utsatta punkter vilket kan öka risken för trycksår och/eller hämma sårläkningen. Smärta kan i vissa fall hämma sårläkningen.

Hur lägger man om och rengör postoperativa sår?

Vissa operationssår kan lämnas öppna för att minska risken för infektioner. Närmast såret läggs kompresser med salva eller fuktiga kompresser. Sedan läggs torra kompresser som kan suga upp den vätska som kommer från såret. Såret får sedan läka av sig själv.

Vad bör du tänka på vid Sårodling?

Ta bort nekrotiskt material, krustor och var från såret. Smetiga sår tvättas med sterilt vatten eller koksaltslösning för att få bort koloniserande bakterieflora. Ta provet i sårkanten mellan infekterad och frisk vävnad vid ytligt sår. Vid djupt sår och böld roteras pinnen i sårbotten.

Hur lägga om sår?

I stället för vanligt plåster är det bra att sätta på hudvänlig häfta eller sårtejp direkt över såret så att sårkanterna hålls ihop. Då ökar möjligheterna för skärsåret att läka fint. Du kan också trycka ihop sårkanterna och sedan sätta på ett vanligt plåster.