:

Hur blir man övertandläkare?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man övertandläkare?
  2. Kan tandläkare jobba på sjukhus?
  3. Hur ser en arbetsdag ut för en tandläkare?
  4. Vad krävs för att bli Käkkirurg?
  5. Hur mycket pengar får man när man jobba tandläkare?

Hur blir man övertandläkare?

För att bli specialisttandläkare måste man först utbilda sig till vanlig Tandläkare. Efter det följer det en flerårig vidareutbildning till specialisttandläkare inom ett eller flera av tandvårdsområden som nämns ovan i denna yrkespresentation. Tandläkarutbildningen omfattar fem års heltidsstudier på universitetsnivå.

Kan tandläkare jobba på sjukhus?

Folktandvårdens duktiga tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor på Danderyds sjukhus välkomnar dig med svårare medicinska sjukdomstillstånd eller någon funktionsvariation. Vi tar också emot dig med psykiska handikapp och behov som inte kan tillgodoses fullt ut i allmäntandvården.

Hur ser en arbetsdag ut för en tandläkare?

11.00 Behandling tillsammans med tandläkare. Jag ger patienten bedövning, därefter kommer tandläkaren in och borrar upp två tänder med karies och jag gör fyllningarna och putsar. 13.00 Besöker klass 6A för information om tänder och tandhälsa. Jag visar ett PowerPoint program om hur man ska sköta sina tänder.

Vad krävs för att bli Käkkirurg?

Formellt krävs det bara två års erfarenhet som allmäntandläkare för att söka in på specialistutbildningen i käkkirurgi, men det är bra att jobba längre. Sök gärna jobb som assistenttandläkare på någon av landets runt 40 käkkirurgiska kliniker efter ett par år.

Hur mycket pengar får man när man jobba tandläkare?

Lönen varierar kraftigt beroende på var i landet man tjänstgör. De flesta allmäntandläkare har vid pension 50 000-67 000 kr i månaden. För vidareutbildade eller befordrade tandläkare (specialister eller klinikchefer) varierar lönerna mellan 55 0 000 kr per månad.