:

Hur bakterier blir resistenta?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bakterier blir resistenta?
  2. Hur blir man antibiotikaresistens?
  3. Vilka multiresistenta bakterier finns?
  4. Vilka risker kan du se när bakterier blir resistenta mot antibiotika?
  5. Vad kan du göra som individ för att minska spridningen av multiresistenta bakterier?

Hur bakterier blir resistenta?

Antibiotikaresistens betyder att bakterier är motståndskraftiga mot ett eller flera antibiotika. Vissa bakterier är naturligt motståndskraftiga mot vissa antibiotika. Men för att överleva kan bakterier också, genom förändringar i arvsmassan (mutationer), bli motståndskraftiga mot de antibiotika de utsätts för.

Hur blir man antibiotikaresistens?

Antibiotikaresistenta bakterier kan överföras mellan människor, men också via djur, livsmedel och i vår miljö. Bakterier kan dessutom sprida antibiotikaresistens genom att byta resistens med varandra.

Vilka multiresistenta bakterier finns?

Bakterier kan utveckla resistens mot antibiotika. När bakterier blivit resistenta mot flera vanliga antibiotika kallas de multiresistenta. Några vanliga multiresistenta bakterier är MRSA, VRE och ESBL samt ESBL-Carba.

Vilka risker kan du se när bakterier blir resistenta mot antibiotika?

Antibiotikaresistens hos bakterier När antibiotika används i onödan till både människor och djur sprids nämligen snabbt bakterier som är motståndskraftiga, resistenta, mot ett eller flera antibiotika. Det orsakar stora problem inom sjukvården och i samhället och gör det allt svårare att behandla bakterieinfektioner.

Vad kan du göra som individ för att minska spridningen av multiresistenta bakterier?

Förutsättningarna för att resistenta bakterier utvecklas och sprids minskar också. Därför bidrar förebyggande hälsovård, vaccinationsprogram och arbete med hygien inom sjukvård, djursjukvård, djurhållning och livsmedelsindustri direkt eller indirekt till arbetet mot antibiotikaresistens.