:

Vad gör en Verksamhetskoordinator?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Verksamhetskoordinator?
  2. Vad är en koordinator inom sjukvården?
  3. Vad gör en samordnare inom LSS?
  4. Vad gör en samordnare inom hemtjänst?
  5. Vad tjänar en Leveranskoordinator?

Vad gör en Verksamhetskoordinator?

Som verksamhetskoordinator leder, driver och utvecklar du arbetet med att ta fram enhetens gemensamma arbetssätt. En viktig arbetsuppgift är att identifiera vilka behov som finns och se vilka delar i arbetet som behöver tydliggöras.

Vad är en koordinator inom sjukvården?

Koordinatorns uppgifter är att boka in undersökningar som finns i SVF och säkerställa att beställda undersökningar genomförs utan onödig väntan för patienten. Koordinatorn ska följa tillgänglighet och aktuella väntetider i cancervården. medicinsk information, stöd eller det finns frågor som rör vården i övrigt.

Vad gör en samordnare inom LSS?

Som samordnare kommer du att arbeta som stödassistent ute i verksamheten, ibland mer och ibland mindre beroende på läget i verksamheten. Detta innebär att du kommer vara med och skapa förutsättningar för trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor genom att erbjuda stöd och service till kunderna.

Vad gör en samordnare inom hemtjänst?

Som samordnare tar du emot beställningar av hemtjänstinsatser och trygghetslarm samt planerar beställda insatser i stadens planeringssystem. Du gör även uppföljning av beställda och utförda insatser samt godkännande av arbetspass i ParaGå webb.

Vad tjänar en Leveranskoordinator?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201635 100 kronor37 200 kronor
201734 600 kronor39 600 kronor
201837 000 kronor40 900 kronor
201937 400 kronor38 200 kronor