:

Vad händer om man är undernärd?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man är undernärd?
  2. Varför blir man undernärd?
  3. Hur många tror man sig inte få tillräckligt med mat för att bli mätta dagligen i världen?
  4. Vad händer om man får näringsbrist?
  5. Hur lång tid tar det att bli undernärd?
  6. Kan man dö av undernäring?
  7. Vad kan undernäring ge för konsekvenser?
  8. Varför är det viktigt att snabbt åtgärda undernäring när den upptäcks?
  9. Hur brist på näringsrika måltider påverka barnets utveckling?

Vad händer om man är undernärd?

Tidiga tecken på undernäring eller risk för undernäring kan till exempel vara försämrad aptit, mindre mängd mat som inhandlas eller löst sittande kläder. Undernäring definieras som en näringsrubbning som kan leda till en försämrad kroppssammansättning, funktionsförmåga eller sjukdomsförlopp.

Varför blir man undernärd?

Vid sjukdom eller plötsliga förändringar i livet ställs mycket på ända som kan ha en stor inverkan på vårt ätande och därmed på vår hälsa, vilket i sin tur kan leda till undernäring. Neurologiska sjuk domar och åldrande är vanliga orsaker till undernäring.

Hur många tror man sig inte få tillräckligt med mat för att bli mätta dagligen i världen?

Det är cirka 815 miljoner människor världen över som lever i hunger. Det vill säga att man inte kan äta sig mätt och heller inte får den näringen som kroppen behöver för att fungera som den ska. Av dessa 815 miljoner så är det cirka 155 miljoner som är barn under fem år.

Vad händer om man får näringsbrist?

Vanliga symptom på näringsbrist är orkeslöshet, trötthet, sämre immunförsvar och att man lättare blir irriterad. Även rastlösa ben, stickningar och domningar samt led och muskelvärk kan förekomma för vissa näringsbrister.

Hur lång tid tar det att bli undernärd?

– Det brukar ta ganska lång tid att bli undernärt, flera månader åtminstone. Däremot kan celiaki leda till diarré och då händer det att barn tappar upp till en tiondel av sin vikt. Jag träffar varje år barn med maginfluensa som gått ner mellan 5 och 10 procent i vikt på ett par dagar.

Kan man dö av undernäring?

Undernäring är mer komplext än bara brist på mat. Undernäring har många olika skepnader och ett barn kan drabbas på flera sätt samtidigt. Många av de barn som riskerar att dö av undernäring visar inte några yttre tecken på näringsbrist. De livshotande skadorna drabbar istället insidan av kroppen, framför allt hjärnan.

Vad kan undernäring ge för konsekvenser?

Undernäring kan leda till minskad ork och muskelmassa. Detta kan leda till minskad rörlighet både i stol och säng och en oförmåga att ändra position, som i sin tur medför en ökad risk för trycksår. Undernäring kan även leda till försämrad sårläkning med risk för en vårdrelaterad infektion. Försämrad munhälsa.

Varför är det viktigt att snabbt åtgärda undernäring när den upptäcks?

Risken ökar för att bland annat utveckla trycksår. Bra mat krävs för att man ska orka motionera. Brist på ork gör att man lättare faller omkull och slutar man vara fysiskt aktiv förlorar man snabbt rörligheten och balansen. Undernäring skapar också apati.

Hur brist på näringsrika måltider påverka barnets utveckling?

Näringsbrist innebär att barn inte växer som de ska, att de lättare blir sjuka och att deras mentala utveckling försämras. Immunförsvaret påverkas, vilket minskar motståndskraften mot de flesta infektionssjukdomar, som till exempel diarré, luftvägsinfektioner, mässling och malaria.