:

Vad gör en Svampkonsulent?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Svampkonsulent?
  2. Hur blir man Mykolog?
  3. Vad är Svampkunskap?
  4. Vad göra med Fårticka?
  5. Vad göra med Blomkålssvamp?
  6. Vad är mykorrhiza för något?
  7. Hur mycket giftig svamp kan man äta?
  8. Kan man äta fårticka?
  9. Är fårticka giftig?
  10. Är blomkålssvamp gott?

Vad gör en Svampkonsulent?

Välkommen till Svampkonsulenterna! En svampkonsulents grunduppdrag är att öka svampkunskapen i samhället. Vi gör det bland annat genom svampexkursioner, svampkurser och evenemang med anknytning till svamp. Vårt fokus ligger på matsvamp, giftsvamp och förväxlingssvampar.

Hur blir man Mykolog?

En möjlig väg in i yrket kan vara att börja läsa biologi, med fokus på biokemi, cellbiologi och mikrobiologi. En annan studieväg in i yrket är att söka studier vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi på Sveriges lantbruksuniversitetet (SLU).

Vad är Svampkunskap?

Svampkunskap – en introduktion till mykologi I utbildningen ingår att du skall lära dig känna igen 200 mat- och giftsvampar, bli bekant med svampsystematik och hur man bestämmer svampar, svampars ekologi, funktioner i naturen och användningsområden och olika funktioner i naturen.

Vad göra med Fårticka?

Den är ganska svår att torka, eftersom bitarna har en tendens att bli väldigt hårda. En fördel med det är att du kan mala dem till ett fint pulver och använda som smaksättare. Förtickan är god att skära i skivor och steka eller lägga i stuvning och grytor. Det går även fint att panera och steka hattarna.

Vad göra med Blomkålssvamp?

Tycker man smaken är för stark kan den mildras genom att man kokar av svampen och häller bort kokvattnet. Det brukar anses att man kan använda den både till att steka, stuva och fritera.

Vad är mykorrhiza för något?

Mykorrhiza är ett fascinerande samspel mellan underjordiska svamptrådar och växternas rötter. ... Symbios uppstår när hyfer (svamptrådar) växer ut från växtens rot och förgrenar sig i stora invecklade nätverk som kallas för mycel.

Hur mycket giftig svamp kan man äta?

Det går inte att ge dig ett allmängiltigt svar på om du har blivit svampförgiftad, om det kan ge skador i efterhand eller vad du kan göra. Svaret är helt beroende på vilken svamp du har ätit. Du ska ringa till Giftinformationscentralen om du misstänker att du har ätit någon svamp som kan ha varit giftig.

Kan man äta fårticka?

Den orangebruna svampen har en sötaktigt fruktig doft, och som färsk är smaken något bitter. Den är ätlig åtminstone som ung, men alla tycker inte om smaken. Om man inte är säker på om man har plockat fårticka eller brödticka kan man koka en liten bit av svampen: fårtickans kött gulnar, artfrändens kött inte.

Är fårticka giftig?

Javisst är det fårticka! Förväxlingsarter finns (brödticka, lammticka, ev. gråticka) men inget giftigt.

Är blomkålssvamp gott?

Blomkålssvampen brukar anses vara en mycket bra matsvamp. Men om den är god kan faktiskt bara du själv avgöra. Den har en stark smak och kan alltså användas som en så kallad kryddsvamp, vilket innebär att man kan blanda den med andra svampar som inte smakar så mycket för att sätta smak på en hel anrättning.