:

Hur blir man specialist undersköterska?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man specialist undersköterska?
  2. Vad gör en undersköterska på operation?
  3. Vad tjänar en specialist undersköterska?
  4. Vad tjänar en undersköterska på akuten?
  5. Vad tjänar en undersköterska på operation?
  6. Hur är det att jobba som anestesisjuksköterska?

Hur blir man specialist undersköterska?

Utbildning till olika typer av specialistundersköterska är förlagd inom Yrkeshögskolan. Bra grundutbildning finns på gymnasiets Vård och omsorgsprogrammet eller inom Komvux, Kurspaket Omvårdnad eller Vård- och omsorg.

Vad gör en undersköterska på operation?

Som anestesiundersköterska arbetar du tillsammans med anestesisjuksköterska och anestesiläkare. Innan patienten tas emot iordningställer du apparatur och plockar fram material tillsammans med anestesisjuksköterskan. Du är med och förbereder patienten och kopplar på övervakningar, till exempel EKG.

Vad tjänar en specialist undersköterska?

Lönestatistik med bruttolöner per månad för en specialistundersköterska inom hälso- och sjukvård....Dela.

LönAndel
22-23.999 kr19,64 %
24-25.999 kr16,07 %
26-27.999 kr28,57 %
28-29.999 kr12,5 %

Vad tjänar en undersköterska på akuten?

29 500 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad tjänar en undersköterska på operation?

29 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Hur är det att jobba som anestesisjuksköterska?

– Vi måste kunna förmedla trygghet och tillit under den korta stunden vi möter patienter innan sövning. Det är en utmaning, eftersom de flesta är oroliga inför ett kirurgiskt ingrepp. Anestesisköterskan ansvarar även för omvårdnad av patienter vid annan typ av anestesi där patienten kan vara vaken under ingreppet.