:

Vad gör en fastighetsekonom?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en fastighetsekonom?
  2. Vad gören fastighetsförvaltare?
  3. Vad krävs för att jobba som fastighetsförvaltare?
  4. Vad tjänar en fastighetsekonom?
  5. Vad innebär fastighetsekonomi?
  6. Vad gör en fastighetsförvaltare?
  7. Är det lätt att få jobb som fastighetsförvaltare?

Vad gör en fastighetsekonom?

Som bygg- och fastighetsekonom arbetar du med teknik, juridik, administration och ekonomi inom privat eller offentlig sektor. Dina framtida arbetsgivare kan vara fastighetsägare, större byggföretag eller fastighetsbolag.

Vad gören fastighetsförvaltare?

Fastighetsförvaltare som ofta kallas också för lokalförvaltare, sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande markområden. De planerar underhåll till exempel reparationer av olika slag och kan även vara ansvariga för fastighetens ekonomi.

Vad krävs för att jobba som fastighetsförvaltare?

Vill du arbeta som fastighetsförvaltare bör du ha en högskoleutbildning eller motsvarande kompetens genom arbete med inriktning mot ekonomi, byggnads- och/eller fastighetsteknik.

Vad tjänar en fastighetsekonom?

41 000 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Vad innebär fastighetsekonomi?

Som fastighetsekonom behöver du kunna ta fatt på värden av hyresfastigheter baserat på olika faktorer, samtidigt behöver du också ha kunskap i branschspecifik metodik och projekthantering. Lär dig mer om fastighetsekonomi på en utbildning.

Vad gör en fastighetsförvaltare?

Att vara fastighetsansvarig innebär att man sköter förvaltningen av byggnader och tillhörande mark. Oftast ansvarar man också för underhåll av byggnader och ytterområden, som till exempel reparationer av olika slag. Fastighetsansvarig har vanligen också ansvar för fastighetens ekonomi.

Är det lätt att få jobb som fastighetsförvaltare?

Det råder stor efterfrågan på utbildade fastighetsförvaltare, varför man har goda chanser att arbete efter avslutad utbildning. I rollen är det också vanligt med bra arbetsvillkor och en god löneutveckling.