:

Vad gör man som sanerare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör man som sanerare?
  2. Hur mycket tjänar man som sanerare?
  3. Vad är sanering och renhållning?
  4. Vad gör en Asbestsanerare?
  5. Vad gör en Industrisanerare?
  6. Hur blir man Skadedjurstekniker?
  7. Vad tjänar man på OCAB?
  8. Vad är en Sanerare?
  9. Hur mycket tjänar en Asbestsanerare?
  10. Vad är Industrisanering?

Vad gör man som sanerare?

Saneringsarbetare behöver också kommunicera med kunder och vara serviceinriktad. Saneringsarbetare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp. Det finns många olika inriktningar inom yrket.

Hur mycket tjänar man som sanerare?

29 600 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är sanering och renhållning?

Att arbeta med sanering och renhållning innebär att man arbetar med att rengöra, vårda och skydda vår omgivning. Inom denna bransch kan man till exempel arbeta med att städa fastigheter och arbetsplatser eller med att städa privata hem. Andra arbetar med att rengöra och vårda offentliga miljöer som parker.

Vad gör en Asbestsanerare?

Asbestsanerare gör besiktningar och sanerar asbest från fastigheter, till exempel vid rivningsarbeten. Asbest är ett samlingsnamn för olika mineraler som tidigare användes för bland annat brandskydd och värmeisolering.

Vad gör en Industrisanerare?

Röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller skadeangrepp. Sanerar fastigheter från t. ex. asbest eller mögel samt rengör ventilationsaggregat.

Hur blir man Skadedjurstekniker?

Vid all typ av saneringsarbete krävs teoretisk och praktisk utbildning. Eftersom skadedjurstekniker kommer ofta i kontakt med farliga kemikalier, är det viktigt att vara välutbildad och alltid använda andningsskydd och annan skyddsutrustning.

Vad tjänar man på OCAB?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201524 700 kronor26 000 kronor
201623 700 kronor26 100 kronor
201725 700 kronor26 600 kronor
201826 300 kronor27 300 kronor

Vad är en Sanerare?

Sanerare röjer upp, rengör och återställer platser och lokaler efter olyckor, utsläpp eller andra oförutsedda händelser. En stor del av arbetet är också att sköta det löpande renhållningsarbetet i exempelvis industrier. Saneringsarbetare kan ha många olika arbetsuppgifter.

Hur mycket tjänar en Asbestsanerare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201623 700 kronor26 100 kronor
201725 700 kronor26 600 kronor
201826 300 kronor27 300 kronor
201927 400 kronor30 100 kronor

Vad är Industrisanering?

Med en industrisanering så behöver man inte utsätta sig själv för en lika stor risk och det är mycket därför som många företag väljer att genomföra en fullständig industrisanering – just för att hålla maskinerna, verktygen och instrumenten i ett bra skick så att de inte slits snabbare.