:

Finns det kredit på bilen?

Innehållsförteckning:

  1. Finns det kredit på bilen?
  2. Vad händer om jag köper en belånad bil?
  3. Kan man göra ägarbyte om bilen har kredit?
  4. Hur fungerar avbetalning på bil?
  5. Kan man se om en bil är belånad?
  6. Vad händer om jag köper en bil med skatteskuld?
  7. Hur gör man Ägarbyte på bil vid dödsfall?
  8. Vem ska betala skatten på bilen vid ägarbyte?
  9. Hur lång avbetalning på bil?
  10. Hur fungerar det med restvärde på bil?

Finns det kredit på bilen?

För att kontrollera om det finns obetalda fordonsrelaterade skulder på ett visst fordon kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor på 0771-14 15 16. Telefonen är röststyrd. Om du till exempel säger "ägaruppgifter" så når du vår automatiska tjänst, där du får uppgifter om fordonsrelaterade skulder.

Vad händer om jag köper en belånad bil?

Om bilen är belånad bör du säkerställa att lånen löses i samband med att du genomför köpet. Skulle det hända att du köper en bil som i själva verket visar sig tillhöra någon annan, och är belånad, riskerar du att den faktiska ägaren kräver att du betalar den skuld som finns på bilen.

Kan man göra ägarbyte om bilen har kredit?

Nej, du får inte byta ägare på bilen (det vill säga registrera bilen på någon annan hos Transportstyrelsen). Bilen är vår säkerhet för lånet. Om du vill sälja bilen eller byta ägare så måste du antingen överlåta avbetalningskontraktet till ny ägare först alternativt slutbetala kontraktet.

Hur fungerar avbetalning på bil?

Vid avbetalning ägs bilen av kredittagaren men eftersom bilen utgör säkerhet för lånet kan den inte säljas innan krediten är löst. Normalt krävs därför ingen annan säkerhet. Ett billån skapar handlingsfrihet för dig eftersom du kan göra extraamorteringar eller lösa krediten när du vill utan kostnad.

Kan man se om en bil är belånad?

För att göra det krävs att du tar kontakt med Transportstyrelsen. I vägtrafikregistret framkommer nämligen bara uppgift ifall bilen är belånad i den mening att den kan vara ett kreditköp, men det är inte samma sak som att kolla om den har några fordonsrelaterade skulder.

Vad händer om jag köper en bil med skatteskuld?

För dig som köpare av en skuldbelagd bil innebär det att du riskerar att bli av med bilen för att den ska säljas i syfte att täcka fordonsrelaterade skulder. Om de obetalda skulderna och förrättningskostnaderna hos Kronofogden betalas, t. ex. av dig, faller Kronofogdens beslut om att ta fordonet i anspråk.

Hur gör man Ägarbyte på bil vid dödsfall?

Om du köper eller säljer ett fordon från ett dödsbo, ska anmälan ske på fordonets registreringsbevis (det senast utfärdade). En dödsbodelägare, boutredningsman eller annan representant från dödsboet undertecknar anmälan. Läs mer under Anmäl ägarbyte via registreringsbevis.

Vem ska betala skatten på bilen vid ägarbyte?

Du är skattskyldig och måste betala skatten även om du har sålt fordonet. Om skatten inte betalas i tid, tillkommer alltid dröjsmålsavgift. Om vi saknar uppgifter om att en fordonsskatt är betald, skickar vi ut en påminnelse den följande månaden. Påminnelsen skickas till den som är skyldig att betala skatten.

Hur lång avbetalning på bil?

Amortering och återbetalning Återbetalningstiden på lånet är 1 - 8 år, beroende på hur gammal bilen är. Bilen bör inte heller vara äldre än 12 år när lånet slutbetalas. Vill du göra extra amorteringar eller lösa lånet i förtid kostar det inget extra. Skulle du sälja bilen så måste du lösa lånet om det finns kvar.

Hur fungerar det med restvärde på bil?

I korta drag innebär restvärde att du har möjlighet att ta ett mindre lån i samband med ett bilköp. Det fungerar på så sätt att bilhandlaren/långivaren uppskattar vad bilen kommer att vara värd om ett visst antal år. Vanligtvis 3–5 år. Under denna tid betalar du endast av det belopp som motsvarar bilens värdeminskning.