:

Har alla företagshälsovård?

Innehållsförteckning:

  1. Har alla företagshälsovård?
  2. Måste man gå på företagshälsovård?
  3. Vem har rätt till företagshälsovård?
  4. När ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård?
  5. Vilken uppgift har företagshälsovården?
  6. Vem betalar företagshälsovård?
  7. Kan arbetsgivaren tvinga mig att gå till företagshälsovården?
  8. Kan företagshälsovården sjukskriva?
  9. Kan arbetsgivare kräva företagshälsovård?
  10. Vilken roll har FHV i arbetsanpassning?

Har alla företagshälsovård?

Företagshälsovård kan antingen köpas in av företaget eller finnas som en egen enhet inom företaget. Det finns omkring 450 företagshälsor runt om i landet. Ungefär 65 procent av alla sysselsatta i Sverige har tillgång till företagshälsovård.

Måste man gå på företagshälsovård?

Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men om arbetsgivarens kompetens inte räcker för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Vem har rätt till företagshälsovård?

Alla arbetstagare har rätt till företagshälsovård och det är arbetsgivarens lagstadgade skyldighet att ordna företagshälsovård åt sin personal.

När ska arbetsgivaren anlita företagshälsovård?

Arbetsgivare skall på sin bekostnad ordna företagshälsovård för att förebygga och bekämpa risker och olägenheter för hälsan som beror på arbetet och arbetsförhållandena samt för att skydda och främja arbetstagarnas säkerhet, arbetsförmåga och hälsa.

Vilken uppgift har företagshälsovården?

Företagshälsovården är ett hälsovårdssystem för den arbetande befolkningen och har som sin centrala uppgift att främja arbetstagarnas arbetarskydd, hälsa och arbetsförmåga.

Vem betalar företagshälsovård?

Företagshälsovården är privat och betalas helt av din arbetsgivare.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att gå till företagshälsovården?

– Normalt kan en arbetsgivare inte tvinga en anställd att göra en sådan. Men det finns också risker med att tacka nej. Om man inte genomgår en medicinsk undersökning eller behandling så kan det innebära att ens rehabilitering försämras. Vilket kan vara till ens nackdel ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Kan företagshälsovården sjukskriva?

Det är alltid arbetsgivaren som avgör om företagshälsovård ska kopplas in. Avtalen med företagshälsor ser olika ut för olika arbetsplatser och sjukskrivning ingår inte alltid. ... Läkare bör uppmana patienten att prata med sin arbetsgivare. På sjukintyget kan anges om kontakt med företagshälsovård rekommenderas.

Kan arbetsgivare kräva företagshälsovård?

Att ha avtal med företagshälsovården är inte obligatoriskt, men om arbetsgivarens kompetens inte räcker för att driva det systematiska arbetsmiljöarbetet eller för arbetet med arbetsanpassning och rehabilitering måste arbetsgivaren anlita företagshälsovård eller motsvarande sakkunnig hjälp utifrån.

Vilken roll har FHV i arbetsanpassning?

Arbetsanpassning innebär att din arbetssituation anpassas efter dina förutsättningar för arbetsuppgifterna. Det kan bland annat behövas om du har en funktionsnedsättning eller om du inte kan arbeta på samma sätt som tidigare på grund av en belastningsskada, psykisk ohälsa eller graviditet.