:

Vad är ett normkritiskt förhållningssätt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är ett normkritiskt förhållningssätt?
  2. Hur kan vi arbeta normbrytande?
  3. Hur kan man arbeta normkritiskt i förskolan?
  4. Vad är Normkritiskt arbete?
  5. Varför ska vi arbeta med normer?
  6. Varför lyder vi normer?
  7. Vilka fördelar finns det med normer?

Vad är ett normkritiskt förhållningssätt?

Normkritiska perspektiv handlar inte om att upplösa alla normer, utan att ta reda på vilka normer vi behöver motverka och hur, samt vilka normer vi behöver förstärka och bekräfta. För att förstå hur makt fördelas ur ett normkritiskt perspektiv är intersektionalitet ett viktigt begrepp.

Hur kan vi arbeta normbrytande?

Ett normkritiskt förhållningssätt synliggör normerna och gör oss medvetna om de normer vi förhåller oss till. Det synliggör privilegier. ... När vi granskar maktrelationer och maktfördelning får vi syn på vad eller vilka som ingår i normer och vilka som är normbrytare/avvikare.

Hur kan man arbeta normkritiskt i förskolan?

Tips på hur ni kan jobba normkritisktförskolan

  1. Fundera kring vilka bilder, böcker, läromedel ni använder och vilka barn som inte är representerade.
  2. Fundera kring vilka privilegier du som pedagog har och hur dessa påverkar dagen på förskolan.

Vad är Normkritiskt arbete?

Normkritik handlar om att sätta fokus på makt. Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt.

Varför ska vi arbeta med normer?

De allra flesta delar synsättet om allas lika värde. Att arbeta med normer är att sätta ord på konsekvenserna av just det. Är alla lika mycket värda kan vi inte behandla varandra olika.

Varför lyder vi normer?

Normer är oskrivna regler i samhället som vi har att förhålla oss till. De sätter ramar och är en förutsättning för att vi ska fungera tillsammans. I många fall kan normer vara något positivt, t ex skapa ordning. ... Men normer uppstår inte av sig själva.

Vilka fördelar finns det med normer?

Vissa normer är viktiga och bra för att skapa gemenskap och under- lättar för oss människokr att leva tillsammans: T ex att vi kommer i tid, har kläder på oss bland andra eller står i kö till kassan. Andra normer begränsar oss eller skapar orättvisor eller till och med inskränker på våra mänskliga rättigheter.