:

Hur länge har man efterlevandeskydd?

Innehållsförteckning:

  1. Hur länge har man efterlevandeskydd?
  2. Hur länge får man premiepension?
  3. Hur länge har man AMF?
  4. När ska man ta bort återbetalningsskydd?
  5. Får sambo änkepension?

Hur länge har man efterlevandeskydd?

Ersättningen kan betalas ut månadsvis både till den du är gift eller registrerad partner med, sambo och till dina barn. Till en efterlevande vuxen betalas pension ut under fem år. Dina barn kan ha rätt till pension tills de fyller 20 år. Det är din arbetsgivare som betalar för familjeskydd.

Hur länge får man premiepension?

Din pension betalas ut varje månad så länge du lever. Hur stora variationer du kan förvänta dig år till år beror på vilka fonder du har valt. Före varje pensionsutbetalning sker handel i dina fonder. En gång i månaden måste andelar säljas för att du ska få dina pengar.

Hur länge har man AMF?

Utbetalningen av pension från AMF upphör från och med månaden efter dödsfallet. Om den avlidne har en försäkring med efterlevandeskydd betalas detta ut – annars upphör all betalning. Bor den avlidne i Sverige får AMF reda på dödsfallet via SPAR.

När ska man ta bort återbetalningsskydd?

Välj bort skyddet när familjen inte längre behöver det Då höjer du din egen pension, eftersom du då får ta del av arvsvinster. Genom att välja bort återbetalningsskydd innan du går i pension ökar du din egen pension med upp till 15–20 procent (vid livslång utbetalning).

Får sambo änkepension?

Sammanfattning. Om du är efterlevande maka, make eller sambo kan du ha rätt till omställningspension. Om du är kvinna och var gift med din make den 31 december 1989 kan du ha rätt till änkepension. Om du är efterlevande barn kan du ha rätt till barnpension.