:

Hur räknar man ut sin sjukpension?

Innehållsförteckning:

  1. Hur räknar man ut sin sjukpension?
  2. Hur funkar sjukpension?
  3. Vad är sjukersättning eller sjukpension?
  4. Vad gäller regelverket för sjukpension?
  5. Hur ofta får du en sjukersättning i Sverige?

Hur räknar man ut sin sjukpension?

Om du har hel sjukersättning eller aktivitetsersättning motsvarar din sjukpension från oss ungefär 15 procent av din lön. Den lön vi använder när vi räknar fram sjukpensionen är ett så kallat pensionsunderlag. Enkelt uttryckt är det medelvärdet av dina fem senaste årslöner.

Hur funkar sjukpension?

Du kan få sjukpension från BTP om du blir långvarigt sjuk. Vanligtvis betalas denna ersättning ut efter 90 dagars sjukskrivning. ... Sjukpensionen beräknas på den pensionsmedförande lön du hade innan du blev sjuk. Dina premier till ålderspensionen betalas in som vanligt även under din sjukdomsperiod.

Vad är sjukersättning eller sjukpension?

  • Sjukersättning – förr kallat sjukpension Sjukersättning är en ersättning som betalas ut till personer som inte längre kan arbeta på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning. För att vara berättigad till sjukersättning måste du vara mellan 19 och 64 år. Tidigare benämnde man sjukersättning som sjukpension eller förtidspension.

Vad gäller regelverket för sjukpension?

  • Regelverket för sjukpension omfattar alla från första anställningsdagen oavsett anställningsform eller omfattning och ingen kvalifikationstid tillämpas. Det gäller lika för alla och omfattar såväl heltidsanställda och deltidsarbetande tillsvidareanställda som tidsbegränsade anställningar.

Hur ofta får du en sjukersättning i Sverige?

  • Detta under förutsättning att du får 100% sjukersättning. Du kan dock som mest få 18 803 kr före skatt varje månad. Du som inte arbetat tidigare eller haft väldigt låga inkomster får istället en garantiersättning. Hur stor denna ersättning är beror på faktorer så som ålder samt hur länge du varit bosatt i Sverige.