:

Hur blir man neurofysiologi?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir man neurofysiologi?
  2. Vad betyder neurofysiologi?
  3. Hur lång tid tar ett EEG?
  4. Vad kan man se på EEG?
  5. Vad är EKG EEG och EMG för undersökningar?
  6. Hur lång tid tar en neurologisk undersökning?
  7. Vad är en neurologisk undersökning?
  8. Varför gör man EEG undersökning?
  9. Varför gör man en EEG undersökning?
  10. Vad gör man på en neurologisk undersökning?

Hur blir man neurofysiologi?

Här på Klinisk Neurofysiologi i Uppsala utbildas kontinuerligt ST-läkare inom klinisk neurofysiologi som är en egen basspecialitet. I början av utbildningen ingår nära handledning för att lära sig grunderna i att tolka och bedöma EEG, neurografier och EMG.

Vad betyder neurofysiologi?

På klinisk neurofysiologi utförs undersökningar och analyser av funktionen i våra nerver, muskler, ryggmärg och hjärna.

Hur lång tid tar ett EEG?

Undersökningen tar ungefär en timme.

Vad kan man se på EEG?

Vid denna undersökning registreras den elektriska aktiviteten i hjärnbarken. Undersökningen används vid utredning av sjukdomar i det centrala nervsystemet (epilepsi, andra anfallssymptom och inflammatoriska sjukdomar).

Vad är EKG EEG och EMG för undersökningar?

EEG är en undersökning för att mäta förändringar i hjärnans elektriska aktivitet. Den elektriska aktiviteten skapas när nervcellerna i hjärnan kommunicerar med varandra. Undersökningen görs för att utreda epilepsi eller oklar medvetslöshet.

Hur lång tid tar en neurologisk undersökning?

Utförande: En gel appliceras på huden över undersökningsområdet. Därefter förs en ultraljuds-probe över huden och nerver kan visualiseras i diagnostiskt syfte. Undersökningen är helt smärtfri. Undersökningstid: Cirka 1 timme.

Vad är en neurologisk undersökning?

Vid en neurologisk undersökning undersöker läkaren vakenhetsgrad, pupillreaktion, ögonrörelser, muskelstyrka, förmåga att koordinera rörelser, balans, känsel och olika reflexer. Det hjälper läkaren att fastställa om det är fråga om en sjukdom i nervsystemet.

Varför gör man EEG undersökning?

Genom sömn-EEG vill man studera aktiviteten i hjärnbarken under insomnandet eftersom epileptisk aktivitet ofta visar sig då. EEG under sömn görs ofta om EEG i vaket tillstånd inte visat någon epileptisk aktivitet.

Varför gör man en EEG undersökning?

EEG är en del i den utredning du får genomgå om läkaren misstänker att du har epilepsi. Undersökningen kan även göras för att följa hur epilepsi utvecklas eller för att utvärdera behandling. En EEG-undersökning kan också visa om du har vissa andra sjukdomar eller tillstånd som kan påverka hjärnans funktion.

Vad gör man på en neurologisk undersökning?

Vid en neurologisk undersökning undersöker läkaren vakenhetsgrad, pupillreaktion, ögonrörelser, muskelstyrka, förmåga att koordinera rörelser, balans, känsel och olika reflexer. Det hjälper läkaren att fastställa om det är fråga om en sjukdom i nervsystemet.