:

Vad gör ett fackombud?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör ett fackombud?
  2. Vad gör ett Lokalombud?
  3. Vad ska ett arbetsplatsombud göra?
  4. Hur blir man facklig representant?
  5. Vad gör ett arbetsplatsombud?

Vad gör ett fackombud?

Fackombudet företräder medlemmarna mot arbetsgivaren och blir länken mellan Handels avdelning och arbetsplatsen. Fackombudet har även rätt att förhandla med arbetsgivaren i vissa frågor, när Handels avdelning har meddelat arbetsgivaren att hen finns. . Den finns till för att skydda och underlätta för fackligt arbete.

Vad gör ett Lokalombud?

I ditt uppdrag som lokalombud representera du dig själv och de av dina kollegor som är medlemmar i Lärarnas Riksförbund. Du sitter bland annat med i möten med rektorn och övriga fackliga representanter på skolan när frågor om till exempel villkor och arbetsmiljö diskuteras.

Vad ska ett arbetsplatsombud göra?

Arbetsplatsombud med informationsmandat

  • Tar du emot viktig information från arbetsgivaren enligt medbestämmandelagen samt diskuterar med och för medlemmarnas talan när det sker större förändringar på arbetsplatsen.
  • Pratar du med medlemmarna och för synpunkter vidare till arbetsgivaren.

Hur blir man facklig representant?

Det kan man göra genom att först kontakta fackförbundet och få hjälp att ordna ett medlemsmöte för arbetsplatsen. På mötet får medlemmarna välja vem som ska representera dem. Fackförbundet meddelar sedan arbetsgivaren om vem som har blivit vald. En facklig representant väljs för en viss mandatperiod.

Vad gör ett arbetsplatsombud?

Som arbetsplatsombud har du möjligheten att föreslå och driva idéer för att du och dina kollegor ska trivas på arbetsplatsen. Du fungerar som länken mellan medlemmarna på arbetsplatsen, arbetsgivaren och Unionen. Ni kan vara ett eller flera ombud bland era medlemmar.