:

Vad gör narkosläkaren?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör narkosläkaren?
  2. Hur blir man en narkosläkare?
  3. Vad tjänar en Kosmolog?
  4. Varför bli narkosläkare?
  5. Vad tjänar en överläkare i Sverige?
  6. Vad gör en Kosmolog?

Vad gör narkosläkaren?

Som narkosläkare är du ansvarig för att leda och utbilda det lokala narkosteamet samt ha tillsyn över rutiner för narkos och smärtlindring innan, under och efter operation i samarbete med det medicinska teamet.

Hur blir man en narkosläkare?

För att bli narkosläkare måste man först utbilda sig till läkare. Det gör man på universitet/högskola och utbildningen är på 5,5 år med heltidsstudier. Efter grundutbildningen ska man genomgå allmäntjänstgöring, AT, i 18-21 månader det är efter AT som man kan ansöka om läkarlegitimation från Socialstyrelsen.

Vad tjänar en Kosmolog?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201745 300 kronor45 300 kronor
201844 400 kronor46 500 kronor
201944 400 kronor46 800 kronor
202044 700 kronor47 500 kronor

Varför bli narkosläkare?

Att vara narkosläkare innebär ofta att göra punktinsatser av avancerad karaktär på flera av akutsjukhusets kliniker och att ha många bollar i luften. Man behöver kunna arbeta under stark press i urakuta situationer där omedelbara åtgärder krävs.

Vad tjänar en överläkare i Sverige?

Medianlönen år 2020 för en AT-läkare var 33 500 kronor per månad, för en ST-läkare 46 000 kronor per månad. För färdiga specialistläkare var medianlönen 66 000 kronor per månad och för överläkare var den 78 900 kronor per månad.

Vad gör en Kosmolog?

Kosmologi är läran om universums storskaliga byggnad, uppkomst och utveckling. En kosmolog är en naturvetare med specialisering mot fysik och astronomi med fördjupning i de astronomiska observationer och. ...