:

Vad krävs för att bli skidlärare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli skidlärare?
  2. Är det svårt att få jobb på SkiStar?
  3. Hur blir man Skidpatrullör?
  4. Hur mycket tjänar en Liftvärd?
  5. Hur många anställer SkiStar?

Vad krävs för att bli skidlärare?

Skidinstruktörsutbildningarna är uppdelade i 4 steg. Varje steg är 7 dagar och genomförs vart och ett för sig. Mellan varje steg krävs minst en veckas arbete eller praktik på en skidskola. Efter steg 4 kan deltagaren gå vidare mot Svensk Skidlärarexamen.

Är det svårt att få jobb på SkiStar?

– Vi kommer inte att anställa färre totalt sett men det blir sannolikt de äldre med erfarenhet som får jobben först. ... Med höjda arbetsgivaravgifter minskar motivationen att anställa oerfarna unga och det blir svårare för dem att få jobb, säger Niclas Sjögren Berg, destinationschef för SkiStar i Åre/Vemdalen.

Hur blir man Skidpatrullör?

Skidpatrull. En gedigen utbildning där teori varvas med många praktiska övningar. Efter genomgången och godkänd utbildning ska du självständigt kunna arbeta som skidpatrullör med säkerhetsarbete, skadeförebyggande åtgärder samt omhändertagande av alla typer av olycksfall i en skidanläggning.

Hur mycket tjänar en Liftvärd?

32 600 kronor Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur många anställer SkiStar?

SkiStar är vi fler än 400 helårsanställda som tillsammans jobbar med bland annat försäljning, ekonomi, drift, aktiviteter, IT, administration, logiförmedling, fastighetsservice och marknadsföring. Under vintersäsong har vi dessutom över 2000 säsongsanställda.