:

Kan hjärtinfarkt vara ärftligt?

Innehållsförteckning:

 1. Kan hjärtinfarkt vara ärftligt?
 2. Kan hjärtsvikt vara ärftligt?
 3. Kan drabba hjärtat?
 4. Hur påverkas kroppen av hjärt och kärlsjukdomar?
 5. Är hjärt och kärlsjukdomar ärftligt?
 6. Kan man se hjärtinfarkt i efterhand?
 7. Kan hjärtsvikt vara tillfällig?
 8. Är hjärtproblem ärftligt?
 9. Vilka hjärtsjukdomar finns?
 10. Varför får man hjärtsjukdomar?
 11. Vilka är vanliga symtom vid hjärtinfarkt?
 12. Kan hjärtinfarkt vara livshotande?
 13. Vilken del av rehabiliteringen efter hjärtinfarkt sker hemma?
 14. Har du bröstsmärtor som kan bero på hjärtinfarkt?

Kan hjärtinfarkt vara ärftligt?

Ju äldre vi blir desto större är risken att drabbas av en hjärtinfarkt. Ärftliga anlag har också betydelse. Andra riskfaktorer för hjärtinfarkt är rökning, förhöjda blodfetter, högt blodtryck, övervikt och fetma, diabetes samt stress.

Kan hjärtsvikt vara ärftligt?

Genom att studera adopterade personer och både deras biologiska föräldrar och adoptivföräldrar, kan aktuell forskning visa att det genetiska arvet är den dominerande faktorn när det gäller familjär förekomst av hjärtsvikt.

Kan drabba hjärtat?

Hjärt- och kärlsjukdomar eller kardiovaskulära sjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör sådana sjukdomar som drabbar cirkulationsorganen hjärtat eller blodkärl. Exempel på sådana sjukdomar är hjärtinfarkt och stroke som kan orsakas av ateroskleros (åderförkalkning) och tromboembolism (blodproppar).

Hur påverkas kroppen av hjärt och kärlsjukdomar?

De viktigaste beteendemässiga riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdomar och stroke är ohälsosam kost, fysisk inaktivitet, rökning och skadligt bruk av alkohol.

Är hjärt och kärlsjukdomar ärftligt?

Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. Sjukdomarna kan följas åt i olika generationer i en familj. De skiljer sig från folksjukdomar som stroke, typ 2-diabetes och högt blodtryck, som till stor del beror på dina levnadsvanor.

Kan man se hjärtinfarkt i efterhand?

Ofta upptäcks dessa infarkter inte förrän långt efteråt, till exempel i samband med en hälsoundersökning, eftersom det kan märkas på ditt EKG att du haft en hjärtinfarkt.

Kan hjärtsvikt vara tillfällig?

Toxiner, läkemedel och gifter kan ibland ge upphov till hjärtsvikt. Många patienter som söker med akut hjärtsvikt har andra icke-kardiella sjukdomar. Akut hjärtsvikt kan vara första manifestationen av en hjärtsjukdom, men är ofta också en akut försämring av redan etablerad kronisk hjärtsvikt.

Är hjärtproblem ärftligt?

Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. Sjukdomarna kan följas åt i olika generationer i en familj. De skiljer sig från folksjukdomar som stroke, typ 2-diabetes och högt blodtryck, som till stor del beror på dina levnadsvanor.

Vilka hjärtsjukdomar finns?

Hjärtbesvär och hjärtfel

 • Ärftliga hjärt-kärlsjukdomar. Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. ...
 • Hypertrofisk kardiomyopati, HCM. ...
 • Dilaterad kardiomyopati, DCM. ...
 • Långt QT-syndrom, LQTS. ...
 • Medfödda hjärtfel hos barn. ...
 • Olika typer av medfödda hjärtfel hos barn. ...
 • Hjärtsvikt. ...
 • Hjärtklaffsjukdomar.

Varför får man hjärtsjukdomar?

Vissa sjukdomar i hjärtat och blodkärlen är ärftliga. Sjukdomarna kan följas åt i olika generationer i en familj. De skiljer sig från folksjukdomar som stroke, typ 2-diabetes och högt blodtryck, som till stor del beror på dina levnadsvanor.

Vilka är vanliga symtom vid hjärtinfarkt?

 • Det här är några vanliga symtom vid en hjärtinfarkt: Stark och ihållande bröstsmärta som kan stråla ut i armarna Obehagskänsla i bröstet som kan stråla upp mot halsen, käkarna och skuldrorna

Kan hjärtinfarkt vara livshotande?

 • Vid en hjärtinfarkt kan hjärtat skadas så att det inte klarar att arbeta lika bra som innan. Hjärtinfarkt kan vara livshotande och kräver omedelbar sjukhusvård. Ju tidigare du får vård, desto större är möjligheten att begränsa hjärtinfarktens utveckling.

Vilken del av rehabiliteringen efter hjärtinfarkt sker hemma?

 • En stor del av rehabiliteringen efter en hjärtinfarkt sker hemma. Din delaktighet i din närståendes återhämtning kan därför ha stor betydelse. Du kan be att få vara delaktig vid planering av rehabiliteringen redan under tiden på sjukhuset.

Har du bröstsmärtor som kan bero på hjärtinfarkt?

 • Undersökningar. Om du har bröstsmärtor som kan bero på en hjärtinfarkt tas ett EKG som kan ge läkaren information om hjärtat påverkas av syrebrist. EKG innebär att tio elektrodplattor fästs över bröstet och över handleder och fotleder. EKG-plattorna kan sättas fast redan hemma eller i ambulansen av ambulanspersonalen.