:

Vad gör en anestesisjuksköterska?

Innehållsförteckning:

 1. Vad gör en anestesisjuksköterska?
 2. Hur lång tid tar det att bli anestesisjuksköterska?
 3. Vad är en specialistsjuksköterska?
 4. Vad gör en Intensivvårdsläkare?
 5. Hur mycket tjänar en anestesisjuksköterska?
 6. Vad gör en intensivvårdssjuksköterska?
 7. Hur mycket tjänar en operationssjuksköterska?
 8. Vilka inriktningar finns inom sjuksköterska?
 9. Vilka specialistsjuksköterskor finns?
 10. Vad tjänar en Intensivvårdsläkare?

Vad gör en anestesisjuksköterska?

Anestesisjuksköterska – ett stimulerande jobb i en högteknologisk miljö ... Det omfattar hela processen, från förberedelser och sövning till väckning av patienter, och sker i ett nära samarbete med anestesiläkare och andra anestesisjuksköterskor.

Hur lång tid tar det att bli anestesisjuksköterska?

Efter ett års heltidsstudier har du en yrkesexamen som specialistsjuksköterska med inriktning mot anestesisjukvård och Medicine magisterexamen. Av utbildningens 60 högskolepoäng (hp), utgör 49,5 hp kurser inom huvudområdet omvårdnadsvetenskap. Resterande 10,5 hp utgörs av kurser inom medicin.

Vad är en specialistsjuksköterska?

Master- och magisterutbildningar för sjuksköterskor Som avancerad specialistsjuksköterska är du expert inom kirurgisk omvårdnad, ger stöd till kollegor, patienter och närstående samt har kompetens och beredskap för uppdrag som lärare, forskare, ledare och organisationsutvecklare.

Vad gör en Intensivvårdsläkare?

En anestesiolog, även kallad narkosläkare, har specialistutbildning om hur man använder bedövningsmedel (exempelvis ryggbedövning) och andra anestesitekniker (inte minst sövning). Utbildningen lägger även tonvikt på att behärska och upprätthålla patienters ventilation (andning) och cirkulation.

Hur mycket tjänar en anestesisjuksköterska?

Din lön som anestesisjuksköterska kan variera kraftigt beroende på i vilken kommun du bor, och vilken erfarenhet du har såklart – men medellönen utan obekväm arbetstid som tillägg brukar vara omkring 40500 kr.

Vad gör en intensivvårdssjuksköterska?

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård. Som intensivvårdssjuksköterska arbetar du i miljöer som kräver snabba beslut och du leder arbete i akuta situationer. Under utbildningen utvecklar du förmågan att arbeta i team och fatta självständiga, snabba beslut.

Hur mycket tjänar en operationssjuksköterska?

Vad tjänar en operationssjuksköterska?

ÅrSamtligaOffentliga
201935 900 kr30 800 kr
201834 000 kr30 600 kr
201732 100 kr29 200 kr
201633 900 kr28 000 kr

Vilka inriktningar finns inom sjuksköterska?

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård ...

Vilka specialistsjuksköterskor finns?

Inom vilka områden kan jag bli specialistsjuksköterska?

 • Akutsjukvård.
 • Ambulanssjukvård.
 • Anestesisjukvård.
 • Barn- och ungdomar.
 • Diabetesvård.
 • Distriktssköterska.
 • Företagshälsovård.
 • Hjärtsjukvård.

Vad tjänar en Intensivvårdsläkare?

Löneskillnader mellan män och kvinnor

ÅrMedellön kvinnorMedellön män
201775 100 kronor80 300 kronor
201874 800 kronor79 400 kronor
201977 000 kronor80 300 kronor
202077 000 kronor81 500 kronor