:

Vem kan förrätta borgerlig begravning?

Innehållsförteckning:

  1. Vem kan förrätta borgerlig begravning?
  2. Vad kostar en officiant?
  3. Vad gör en Begravningsförrättare?
  4. Vem får utföra begravning?
  5. Vad ingår i begravnings avgiften?
  6. Vad kostar en dödsannons i tidning?

Vem kan förrätta borgerlig begravning?

Oavsett om man tillhör Svenska kyrkan eller något annat trossamfund kan man välja en borgerlig begravningsakt. En officiant som är villig att ställa upp och förrätta begravningsakten vid en borgerlig begravning kan vara en anhörig, arbetskamrat eller annan lämplig person. Här finns inga lagliga hinder.

Vad kostar en officiant?

Kostnaden för en borgerlig begravning beror mycket på vilka val de anhöriga gör. Ungefärlig grundkostnad för en borgerlig begravning är cirka 14 600 kr och då ingår borgerlig officiant, ceremonivärd, omhändertagande och administrativa tjänster.

Vad gör en Begravningsförrättare?

Den person som leder en begravningsceremoni kallas för begravningsförrättare, eller officiant. Och den borgerliga officianten är alltså den person som håller i ceremonin, när man inte väljer att hålla begravningen enligt någon religions begravningsordning.

Vem får utföra begravning?

Vid en borgerlig ceremoni finns det inga regler kring vem som ska vara officiant, det vill säga kring vem som ska leda begravningsceremonin. Det kan vara vem som helst; en vän, en pastor eller en annan person med vana att jobba som officiant vid olika typer av ceremonier.

Vad ingår i begravnings avgiften?

Begravningsavgiften ska bland annat täcka kostnader för skötsel av begravningsplatser, kremering och gravsättning. Avgiften är däremot inte kopplad till enskilda personers begravningar.

Vad kostar en dödsannons i tidning?

En dödsannons kostar vanligtvis mellan 2.000-3.000 kr, men det skiljer mycket mellan olika tidningar och det är inte ovanligt att priset varierar mellan 1.000-5.000 kr. Det finns dock inget tvång att man måste skicka in en dödsannons, utan det är frivilligt och inget man måste göra.