:

Vad krävs för att jobba som inköpare?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att jobba som inköpare?
  2. Varför vill du jobba som inköpare?
  3. Varför jobba som upphandlare?
  4. Hur blir man inköpschef?
  5. Hur blir man en inköpschef?

Vad krävs för att jobba som inköpare?

Om du vill bli inköpare kan Handels- och administrationsprogrammet vara en bra inkörsport. Där får du studera Handel och service, dessutom är det ett yrkesförberedande program så du kan arbeta inom branschen direkt efter gymnasiet. Även Ekonomiprogrammet är en bra gymnasieutbildning för dig som vill bli inköpare.

Varför vill du jobba som inköpare?

Som inköpare arbetar du, som namnet antyder, med att köpa in varor och tjänster. Du kan arbeta mer strategiskt med att ta fram rutiner och processer för inköp samt hitta nya leverantörer och utvärdera dem. Framför allt måste du alltid se till att företagets behov av varor och tjänster är säkrat.

Varför jobba som upphandlare?

Passande egenskaper för en upphandlare är att man är utåtriktad och bra på att samarbeta samt skapar goda relationer, både internt och externt.

Hur blir man inköpschef?

Rekommenderad utbildning är högskoleförberedande Ekonomiprogrammet, men Hantverksprogrammet och Handels- och administrationsprogrammet är andra utbildningar på gymnasial nivå som också kan vara relevanta för att arbeta som inköpsassistent. På eftergymnasial nivå kan passande utbildningar finnas inom yrkeshögskola.

Hur blir man en inköpschef?

När du vill börja arbeta som inköpschef behöver du ekonomisk eller teknisk utbildning från någon gymnasieskola eller högskola. Du har betydligt enklare att jobba om du har ingående kännedom om den bransch där du vill arbeta. Inköpare och inköpschefer har väldigt ofta en ekonomisk eller teknisk utbildning.