:

Måste båda vara medlem i HSB?

Innehållsförteckning:

  1. Måste båda vara medlem i HSB?
  2. Måste alla i hushållet vara medlemmar i HSB?
  3. Hur lång tid tar det att bli godkänd i en bostadsrättsförening?
  4. Varför vara medlem i HSB?
  5. Hur många medlemmar har HSB?

Måste båda vara medlem i HSB?

För att kunna bli medlem i bostadsrättsföreningen måste du också vara medlem i HSB. Du får inte flytta in i lägenheten före medlemskapet är beviljat.

Måste alla i hushållet vara medlemmar i HSB?

Om flera personer i samma hushåll vill bli eller är medlemmar i HSB Norr kan man teckna ett familjemedlemskap (krävs att man är skriven på samma adress). Det innebär att bara en i familjen (A-medlemmen) betalar den årliga medlemsavgiften. Alla i familjen som vill vara medlemmar måste dock betala andelen på 500 kr.

Hur lång tid tar det att bli godkänd i en bostadsrättsförening?

F: Hur lång tid tar det att bli godkänd som medlem? S: Räkna med ett par tre veckor, men du kan snabba på genom att så tidigt som möjligt ta kontakt med styrelsen. Stadgarna säger att styrelsen måste fatta ett beslut inom två månader från det att ansökan inkommit till styrelsen.

Varför vara medlem i HSB?

Du kan vara medlem och boende i HSB. Och så kan du vara medlem och bosparare. Det senare innebär att du sparar hos HSB för att kunna köpa en bostad eller för att få en hyresrätt hos oss. Medlemskapet i HSB är en förutsättning för att komma igång med ditt bosparande.

Hur många medlemmar har HSB?

Nära 670 000 personer har valt att bli medlemmar i HSB. Som medlem kan du bospara och få möjlighet till förtur till ditt framtida boende. Du kan också få juridisk rådgivning och förmånliga erbjudanden. Som medlem är du med och bestämmer vad pengarna i din bostadsrättsförening ska gå till.