:

Vad gör en Hälsovårdsinspektör?

Innehållsförteckning:

  1. Vad gör en Hälsovårdsinspektör?
  2. Hur blir man livsmedelsinspektör?
  3. Hur blir man miljöchef?
  4. Vad gör en miljöhandläggare?
  5. Vad gör man som miljöinspektör?
  6. Vad gör en miljöstrateg?
  7. Hur mycket tjänar en livsmedelsinspektör?
  8. Vad är en miljökonsult?
  9. Hur blir man naturbevakare?
  10. Vad gör en miljökoordinator?

Vad gör en Hälsovårdsinspektör?

En inspektör arbetar oftast både med miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll, men kan också vara specialiserad inom bara ett av områdena. Miljöinspektörer jobbar ofta ute på fältet och kontrollerar att lagar att miljölagar och -förordningar följs.

Hur blir man livsmedelsinspektör?

Oavsett vilken utbildningsbakgrund du har, behöver du djupa kunskaper om livsmedelslagstiftning, livsmedelskontroll samt juridik kopplad till området för att få anställning som livsmedelsinspektör. Bra grundkompetens får du bl a på gymnasiets Naturvetenskapsprogrammet eller Restaurang- och livsmedelsprogrammet.

Hur blir man miljöchef?

Meriterande: – Du har ledarerfarenhet och erfarenhet av personalansvar. – Har du erfarenhet av processledningsarbete, systematiskt förändringsarbete samt kvalitetsarbete genom att utvärdera och återkoppla mot mätbara mål är det en stor fördel.

Vad gör en miljöhandläggare?

Miljöhandläggare (miljöskyddshandläggare) finns vid länsstyrelserna, som har ansvar för miljön i varje län. Vid länsstyrelserna kan de exempelvis arbeta med prövning och tillsyn av olika verksamheter, miljöanalys, utformning av miljömål, uppföljning och utvecklingsarbete.

Vad gör man som miljöinspektör?

Kort om miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö och hälsoskyddsinspektör ser till att lagar och förordningar inom miljö- och hälsoskyddsområdet följs. De håller koll på bullerproblem, livsmedelshygien och föroreningar genom att göra inspektioner och mätningar.

Vad gör en miljöstrateg?

Du som är miljöutbildad arbetar ofta med hållbarhetsfrågor av olika slag. Förutom miljösamordnare, miljöchef eller miljöstrateg har många verksamheter idag även en hållbarhetschef. Du kan ansvara för företagets sociala hållbarhet eller engagemang för mänskliga rättigheter.

Hur mycket tjänar en livsmedelsinspektör?

36 500 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Vad är en miljökonsult?

En miljökonsult har ett viktigt arbete som innebär mycket provtagningar och analyser av närmiljön. Du kan exempelvis arbeta på kommuner och företag som behöver hjälp med att avgöra hur ett område mår innan ett nybygge startar.

Hur blir man naturbevakare?

Naturbevakarna kan ha diverse olika utbildningsbakgrund, man behöver inte ha någon högskoleutbildning. Stor vikt fästs vid praktiska kunskaper och även lokalkännedom, det kan vara meriterande att ha varit kommunjägare. Vidare krävs det kunskaper om underhållsbehov av byggnader och anläggningar.

Vad gör en miljökoordinator?

Hej, En miljösamordnare arbetar exempelvis med att samordna, planera, driva och följa upp organisationens miljöledningssystem. Som miljösamordnare kan du även arbeta med att informera och utbilda dina medarbetare om miljöfrågor som rör er verksamhet och aktivt arbeta för att ständigt förbättra miljöarbetet.